Lesy ČR otevřely novou naučnou stezku

Nová naučná stezka vede oborou Roštejn, založenou koncem 16. století

Hrad Roštejn u Telče byl svědkem významné události. V rámci „Dne s Lesy České republiky“, který každoročně pořádá Lesní správa Telč, byla slavnostně otevřena nová naučná lesnická a přírodovědná stezka. Ta vede zdejší historicky cennou oborou, založenou pány z Hradce již koncem 16. století.

„Den s Lesy České republiky“ společně zahájili ministr kultury Václav Jehlička a generální ředitel Lesů ČR Ing. Jiří Holický. „Podobné akce Lesy ČR pořádají i na řadě dalších míst v naší republice a jejich prostřednictvím se snaží dětem přiblížit les a jeho obyvatele. Děti se seznámí s činností lesníků a jejich péčí o porosty a zvěř,“ zdůraznil Ing. Holický. „Cením si práce lesníků, kterou věnovali znovuobnovení historicky a kulturně významné Roštejnské obory. Jim patří naše díky za úsilí, které věnují její popularizaci, informování veřejnosti i zlepšování podmínek pro návštěvníky lesa,“ řekl ve svém vystoupení ministr Jehlička. Dále doplnil, že prohlídka obory a procházka po nově otevřené naučné stezce vhodně doplňuje návštěvu hradu. Návštěvník získá ucelenou informaci, historickou a spolu s ní i lesnickou a přírodovědnou. Zdůraznil, že tato spojení je třeba rozvíjet i na dalších místech, která mají potřebné podmínky.

Dny s Lesy ČR jsou spolu s lesními naučnými stezkami a informačními centry lesních správ a lesních závodů součástí uceleného vzdělávacího a informačního systému, který Lesy ČR rozvíjejí a doplňují. Nově otevřená naučná lesní stezka, která vede oborou a lesními porosty v okolí hradu Roštejn, dokládá snahu lesníků, poskytnout veřejnosti dostatek informací o zdejších lesích, jejich historii i současnosti.

Cestou po naučné stezce čekala na návštěvníky řada zastavení u informačních panelů a stolků, kde pro ně lesníci připravili řadu ukázek lesních dřevin, bylin, lesní zvěře a ptactva. Soutěžilo se v jejich poznávání a určování. Děti se dozvěděly o životě muflonů a černé zvěře, která je v oboře chována. V závěru si prohlédly i nádhernou skupinu ptačích dravců a získaly informace o jejich poznávání, chovu a výcviku.

V Hradci Králové 18. dubna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil:724 525 132