Lesy ČR otevřely obálky ke střednědobým zakázkám

Lesy České republiky, s. p. ve dnech 26.9., 27.9. a 1.-3.10.2007 otevřely obálky s nabídkami, které uchazeči podali v otevřených zadávacích řízeních na tzv. střednědobé lesnické zakázky pro období 2008-2010.

Přes značné množství nabídek, které státní podnik Lesy České republiky celkově obdržel, se otevření obálek s nabídkami podařilo zvládnout v naplánovaném čase. Dne 4.10.2007 zahájily svoji činnost komise pro hodnocení nabídek.

Bližší informace z průběhu otevírání obálek budou zveřejněny na internetové adrese https://lesycr.cz v pondělí 8.10.2007.

V Hradci Králové 5.října 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p