Lesy ČR otevřely první singltrekovou stezku v ČR

Od pondělí 2. listopadu je v Jizerských horách otevřeno prvních 12 kilometrů z plánovaného okruhu unikátních singltrekových cyklostezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem. Výstavbu stezky za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě, navrženou pro maximální prožitek z jízdy na kole s respektem k přírodě.

Singltrek pod Smrkem mohl vzniknout díky nadšení a partnerství mezi lesníky, místní samosprávou a neziskovým sektorem. „Je důležité, že všechny strany, které se projektu zúčastnily, jasně vyslovily své priority a možnosti.  Mohl tak vzniknout projekt, který může sloužit jako vzor pro další vhodná místa v České republice,“ říká Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů ČR v Liberci. Provoz spolu s ním zahájili hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler; Tomáš Kvasnička, předseda České mountainbikové asociace (ČEMBA) a odborný garant celého projektu; Pavel Smutný, předseda místního Svazku obcí Smrk. „Od vzniku singltrekové stezky ve Frýdlantském výběžku si mimo jiné slibujeme významné oživení severní části Jizerských hor cestovním ruchem,“ zdůraznil Jan Pospíšil, starosta obce Lázně Libverda, na jejímž katastru stezka začíná.

Singltrek je typ jednosměrných stezek v šíři jediného jezdce. Vede svahy v mírných sklonech, vlní se mezi stromy. Respektuje tak lesní prostředí a dělá vše pro to, aby si lidé užili jízdu na kole a pobyt v lese.

V následujících dvou letech se plánuje realizace druhé etapy projektu. Ta počítá s vybudováním přibližně 40 km stezek, po dvaceti na obou stranách hranic.  Projekt nazvaný Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách bude financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko.  Připojí se k němu i státní polské lesy a polská samospráva. 

V Liberci 2.11.2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory: ·
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.