Lesy ČR otevřou obálky s nabídkami v řádném tendru na lesnické činnosti, které dříve vykonávala zejména společnost LESS & FOREST

Lesy České republiky, s. p. (Lesy ČR) začnou v pondělí 4. března 2013 v 10.00 hodin dopoledne otevírat obálky s nabídkami pro otevřené zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 6. 2013+“. Tím bude zahájeno vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na smluvních územních jednotkách (SÚJ), kde dříve pracovala zejména společnost LESS & FOREST s.r.o. V současnosti jsou nezbytné práce na těchto SÚJ zajišťovány celkem 11 smluvními partnery vybranými v rámci JŘBU. Celkem je veřejná zakázka rozdělena na 32 částí. Otevírání obálek se uskuteční v budově ředitelství státního podniku Lesy ČR v Přemyslově ulici v Hradci Králové a celý jeho průběh je přístupný veřejnosti.

Lesy ČR tendr vyhlásily tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými vítězi mohly začít k datu 1. června 2013. Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím kritériem bude nabízená cena,“ vysvětluje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, v současnosti pověřený řízením podniku.

Otevírání obálek budou provádět tři komise; otevření všech podaných obálek s nabídkami bude dokončeno v průběhu jednoho dne, tedy v pondělí 4. března 2013.

V Hradci Králové 28. února 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření