Lesy ČR patří k nejlepším státním zadavatelům veřejných zakázek

Hradec Králové, 16. března 2022 – Zadávání veřejných zakázek u více než 220 státních úřadů, firem a nemocnic zmapovali ekonomové z Datlab institutu při Karlově univerzitě a sestavili žebříček. Lesy ČR uspěly coby nejlepší zadavatel v kategorii „Veřejné podniky“.

Hodnotilo se podle několika kritérií, například kvality dat ve věstníku nebo profilu zadavatele, soutěžního řízení, koncentrace dodavatelů a dalších. „Lesy ČR vítězí díky snaze přiblížit zakázky malým dodavatelům,“ uvedl Datlab institut ve své dnešní tiskové zprávě.

Údaje čerpali výzkumníci z věstníku veřejných zakázek a profilu zadavatele.

„Ocenění vnímám jako zpětnou vazbu, projev uznání dosavadní praxe i dobře odvedené práce,“ řekl Jiří Groda pověřený řízením státního podniku.

 

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz