Lesy ČR: pětileté výročí od větrné kalamity Ivan v Železných horách připomene přírodovědná vycházka s veřejností

Lesy ČR představí obnovenou naučnou stezku „Kolem Kochánovických rybníků“

Lesy ČR zvou širokou veřejnost na zajímavou přírodovědnou vycházku nazvanou „Po stopách větrné kalamity Ivan“ a to do lesnického revíru Slatiňany na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Vycházka se uskuteční již tuto sobotu 15. června od 9 hodin. Lesy ČR současně v jejím průběhu oficiálně představí obnovenou naučnou stezku „Kolem Kochánovických rybníků.“ Sraz všech účastníků je přímo ve Slatiňanech před výletní restaurací Monaco, kde bude zároveň veřejnosti zpřístupněna série velkoplošných fotografií s tématem „Větrná kalamita v Železných horách.“ Události se konají u příležitosti pěti let, které uplynuly od okamžiku, kdy lokalitu region ničivá kalamita postihla. Kromě Lesů ČR se na organizaci akcí podílejí Regionální muzeum v Chrudimi a ČSOP Nasavrky.

Vichřice v regionu poničila velkou část lesů, nově vysazeno více než 1 milion stromků

Větrná kalamita Ivan dne 25. června 2008 postihla část okresu Chrudim a do značné míry změnila charakter lesních porostů nejen v celé oblasti, ale i v námi spravovaném lesním revíru Slatiňany. Silná vichřice zničila v oblasti velkou část lesních porostů. Představuje to objem cca 360 tisíc m³ zpracovaného dřeva. Jen na revíru Slatiňany se zpracovalo 80 tisíc m³ dřeva a vznikla 130 hektarů velká holina,“ připomíná tehdejší tragické události ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením podniku. „Likvidace kalamity si vyžádala velké nasazení lidí i prostředků. Zásluhou našich lidí je postižená část revíru Slatiňany dnes již znovu zalesněna a to více než jedním milionem kusů nových stromků. Významně se nám povedlo zlepšit i druhovou skladbu nových porostů. Konkrétně výsadbou domácích druhů listnáčů a též výsadbou borovice lesní,“ doplňuje Michal Gaube.

Naučná stezka představuje přírodní krásy revíru Slatiňany

Do míst zasažených větrnou kalamitou Ivan zájemce zavede i obnovená, necelé tři kilometry dlouhá naučná stezka „Kolem Kochánovických rybníků“, dříve nesoucí jméno „K Tyrolskému domku.“ Začíná jen kousek od slatiňanské restaurace Monaco. Návštěvníky na sedmi zastaveních seznamuje s mnoha zajímavostmi i místní přírodou včetně řady vzácných druhů zde žijících živočichů, ptáků, ryb, obojživelníků, rostlin a hmyzu. Specifikou slatiňanského revíru je dále například Slavická obora s chovem kvalitní jelení zvěře. Samotné Kochánovické rybníky tvoří soustava čtyř rybníků – Hluboký, Vilém, Perný a Čabrousek s celkovou rozlohou přes 7 hektarů. Hladiny rybníků zdobí například květy leknínu bílého nebo stulíku žlutého. Občas vody rozčeří i užovka obojková, která zde loví různé druhy žab.

Třemi miliony korun Lesy ČR v regionu podpořily rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů

Lesy ČR v lokalitě revíru Slatiňany v nedávné době proinvestovaly značné finanční prostředky v rámci svého Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Za zmínku stojí vybudování celé řady turistických zařízení sloužících velkým i malým návštěvníkům lesa, obnova naučných stezek poškozených kalamitami, obnova a budování nových hipostezek či úpravy vybraných lesních cest. V roce 2011 Lesy ČR dokončily také celkovou rekonstrukci lesní cesty vedoucí kolem Kochánovických rybníků. „Náklady Lesů ČR na tyto investice se jen za poslední tři roky vyšplhaly na bezmála tři miliony korun,“ uvádí na závěr řízením podniku pověřený ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube.

V Hradci Králové 14. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření