Lesy ČR po rekonstrukci znovu otevřely Naučnou stezku Klokočná u Říčan ve Středočeském kraji

Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci veřejností velmi oblíbené Naučné stezky Klokočná. Nachází se na území Středočeského kraje, v rozlehlém lesním komplexu nedaleko města Říčany, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice, asi 20 km jihovýchodně od Prahy, na rozloze přibližně 400 hektarů. Stezka měří cca 4,5 kilometru. Místní lesy spravuje státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště.

V lesích kolem naučné stezky, které se nacházejí jen kousek od Prahy, jsou již více než 15 let uplatňovány zásady trvale udržitelného hospodaření v našich lesích formou podrostního až výběrného hospodářského způsobu s převažující přirozenou obnovou dřevin. Stezka samotná návštěvníky seznamuje i s jednotlivými typy lesa. Specifikou je rovněž nízká nadmořská výška a převážně chudé, vodou ovlivněné stanoviště.

Od roku 2009 v místních lesích probíhá také lesnický výzkum a výuka, v rámci kterých funguje dobrá spolupráce Lesů ČR, Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí a Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. Podél zrekonstruované Naučné stezky Klokočná je umístěno celkem 17 informačních tabulí. Její součástí jsou nově také dva kryté odpočinkové objekty pro návštěvníky. Od roku 2009 je na trase díky Lesům ČR i srubový altán. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly k částce čtvrt milionu korun. Lesy ČR náklady hradily ze svého speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů,” přibližuje zajímavosti spojené s Naučnou stezkou Klokočná Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Konopiště.

foto-2-ns-klokocna_339x226.jpg

Vzhledem k tomu, že se během uplynulých deseti let vývojová stadia porostů na stanovištích původní naučné stezky změnila, došlo v průběhu rekonstrukce stezky ke změnám nejen na jednotlivých stanovištích, ale také k výměně stojanů a aktualizaci textu na informačních tabulích.

V Hradci Králové, 2. srpna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.