Lesy ČR podpořily v soutěži studenty stavebních škol a fakult

V soutěži „Stavby s vůní dřeva“ navrhovali moderní dřevostavby a dřevěné konstrukce studenti stavebních škol a fakult. Odborná porota vybrala nejzajímavější návrhy a jejich autory ocení 18. září od 13 hodin v pražských Letňanech na stavebním veletrhu FOR ARCH. Podnik Lesy České republiky věnuje tvůrcům tří nejlepších návrhů sto tisíc korun.

Třetí ročník soutěže vyhlásila Nadace dřevo pro život. Ta každoročně oceňuje i tvůrce Dřevěné stavby roku. V tomto případě se však jedná o ryze studentskou soutěž, v níže se hodnotí výtvarné zpracování s originalitou návrhu i technická kvalita výkresu. Soutěž byla vyhlášena pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Soutěží se ve dvou kategoriích – Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb. Tři nejlepší tvůrci si kromě dřevěného diplomu odnesou také finanční odměnu od podniku Lesy ČR. První získá 50 tisíc korun, druhý třicet a třetí dvacet tisíc korun. „Je naším přirozeným zájmem, aby mladí architekti a stavební projektanti vnímali dřevo jako obnovitelný stavební materiál, s nímž chtějí pracovat,“ uvedl Radovan Srba, obchodní ředitel podniku Lesy ČR.

Na úspěšné studenty čeká také například poukaz na třídenní exkurzi do výrobních závodů Stora Enso v Rakousku s návštěvou realizovaných projektů; roční licence programu SEMA, ve kterém se projektují dřevostavby, včetně jednodenního školení; speciální kolekce technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé návrháře, architekty a designéry a další ceny v celkové hodnotě sto tisíc korun.

Více informací podá Lenka Trandová: trandova@drevoprozivot.cz

V Hradci Králové 2. září 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.