Lesy ČR podporují stanice pro handicapované živočichy

Jedním z tradičních okruhů spolupráce Lesů ČR (LČR) a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v praktické ochraně přírody je finanční podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy. Tento unikátní projekt koordinovaný Českým svazem ochránců přírody zajišťuje péči o zraněné volně žijící živočichy na území celé republiky. V současné době je však ohrožen nedostatkem finančních prostředků. Proto se Lesy ČR rozhodly podpořit činnost záchranných stanic částkou 1 milion korun.

Finanční dar LČR bude určen na podporu investičních aktivit ve stanicích, sdružených v Národní síti záchranných stanic – dostavby a rozšiřování stanic, zlepšování technických podmínek a vybavení stanic.

V loňském roce stanice Národní sítě přijaly 10 348 živočichů, z čehož 47 % se povedlo vypustit zpět do volné přírody. Provoz stanic je samozřejmě finančně náročný – nejen že je nutné zajistit transport poraněných zvířat, jejich ošetření a krmení, ale stanice je nutné také průběžně dobudovávat, aby odpovídaly stále přísnějším požadavkům hygienickým i veterinárním. A právě na investiční aktivity stanic každoročně Lesy České republiky přispívají. V loňském roce bylo například podpořeno 5 stanic, které finance použily na kofinancování projektů Operačního programu Životní prostředí v hodnotě téměř 80 milionů Kč.

V Praze, 31. března 2010

KONTAKTY :

Petr Stýblo
ředitel Kanceláře ČSOP
Tel.: 222 516 115
E-mail: petr.styblo@csop.cz

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz