Lesy ČR pomáhají při úpravách Krušnohorské lyžařské magistrály

Milovníci běžeckého lyžování v zimě s oblibou využívají některou z tras Krušhohorské lyžařské magistrály, která vede celým pohořím Krušných hor, z úplného západu republiky z Chebu až na severočeský Sněžník u Děčína, kde navazuje na Labskou trasu. K tomu, aby se po trase lyžařům dobře jezdilo přispívají významnou měrou také Lesy ČR a to prováděnými úpravami ještě před začátkem hlavní zimní sezóny.

V letošním roce jsme nechali zpevnit povrch dvou lesních cest, po kterých lyžařská magistrála vede. Jde o cesty Schupemberská a Nad Koupalištěm, které se nacházejí v území spravovaném naší lesní správou Horní Blatná. Náklady na tyto úpravy dosáhly částky tři čtvrtě milionu korun,” popisuje ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempířová.

V některých úsecích lesních cest Bučínská, Bublavská a Rolavská pak Lesy ČR odstranily dřeviny, které do prostoru magistrály zasahovaly a vyčistily příkopy podél těchto cest v celkové délce 25 kilometrů. Tyto lesní cesty leží v území spravovaném lesními správami Kraslice a rovněž Horní Blatná.

Celková délka Krušnohorské lyžařské magistrály je 242 kilometrů a v celém jejím průběhu se na ní napojuje řada stezek a značených turistických cest pro pěší, cyklisty i milovníky bílé stopy. Kromě malebné přírody magistrála nabízí i mnoho přírodních a technických zajímavostí.

Hradec Králové 15. prosince 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.