Lesy ČR pomáhají: vánoční stromky pro děti v dětských domovech a zařízeních

Snahou Lesů ČR v adventní době je, aby klidnou a pohodovou vánoční atmosféru mohli prožívat i lidé, kteří z nejrůznějších příčin nemohou Vánoce trávit v příjemném prostředí svých domovů a ve společnosti nejbližších členů rodiny. V rámci letošního adventního období se proto Lesy České republiky, s. p., rozhodly pomoci k vytvoření té pravé vánoční atmosféry v jednotlivých dětských domovech a dalších podobných zařízeních na území našeho státu. V případě jejich zájmu těmto zařízením věnují a do místa určení též dopraví vánoční stromky z lesních porostů, které spravují. Generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád již s touto nabídkou několik desítek dětských domovů napřímo písemně oslovil. O předání této informace současně poprosil příslušné odbory krajských úřadů, neboť právě kraje řadu dětských domovů zřizují.

Naším rozhodnutím bychom chtěli udělat radost dětem a zároveň ulehčit předvánoční shon pracovníkům dětských domovů. Vážíme si záslužné práce, kterou tito lidé vykonávají pro děti, jež z nejrůznějších důvodů nemají možnost žít v úplných a šťastných rodinách. Oceňujeme současně jejich snahu dětem klid a kouzlo domova alespoň co nejvíce vynahrazovat. Dětským domovům stačí s konkrétním požadavkem kontaktovat naše krajská ředitelství, která mají organizačně celou akci na starosti. My následně, v co možná nejkratším termínu, vánoční stromky do dětských domovů dopravíme,“ poznamenává Daniel Szórád.

Iniciativu a nabídku Lesů ČR považuji za velmi prospěšnou. Domovy tak budou mít o starost méně. Před Vánoci mají zaměstnanci dětských domovů stejně jako rodiče v rodinách opravdu napilno, aby pro děti do Štědrého dne stačili vše připravit. Snaha pomoci a ulehčit od každodenních starostí je v tomto období velice vítaná,“ říká předsedkyně Výboru Federace dětských domovů ČR Jana Koubová.

V Hradci Králové, 9. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření