Lesy ČR pomohly Mateřské škole Chrastava na Liberecku

Do jedné z budov Mateřské školy ve městě Chrastava v Nádražní ulici 370 v Libereckém kraji, kterou výrazně poničila letošní povodeň, se mohly opět vrátit všechny děti, které tuto budovu navštěvují. Po náročné rekonstrukci se dnes tato budova chrastavské školky znovu slavnostně otevřela.

Na rekonstrukci výrazně přispěly také Lesy ČR částkou téměř 750 tisíc korun a to na základě Smlouvy o pomoci v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom, kterou s ředitelskou mateřské školy Helenou Hochmanovou 31. srpna podepsal generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. „Pomoc mateřské školce jsme od začátku brali jako naši morální povinnost, neboť povodeň zde zanechala opravdu velkou spoušť. Jsme rádi, že se rekonstrukci podařilo úspěšně zvládnout a děti se mohou do své oblíbené školky znovu vrátit,“ uvedl Svatopluk Sýkora.

Díky Lesům ČR se tak ve školce opravilo plynové topení, okna i dveře. Upravila se zahrada školky a nově se vybavily také šatny.

Dnešního slavnostního otevření se osobně zúčastnil ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Ludvík Řičář a starosta města Chrastava Michael Canov. „Pomoci Lesů ČR si velmi ceníme. Rekonstrukci školky se tak podařilo zvládnout v rekordně krátkém čase. Děti i učitelky byly z toho, že nemohou navštěvovat svou školku smutné a nyní se již opět mohou radovat a tomu jsme nesmírně rádi,“ poznamenal starosta Michael Canov.

V Hradci Králové, 1. listopadu 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.