Lesy ČR pořádají seminář „Lesní pedagogika a její místo v regionálních vzdělávacích programech“

Seminář o lesní pedagogice nazvaný „Lesní pedagogika a její místo v regionálních vzdělávacích programech“ uspořádaly dnes Lesy České republiky, s. p., za podpory Krajského úřadu Pardubického kraje na Boršově u Moravské Třebové.

Seminář se konal v souvislosti s akcí Den s LČR probíhající v areálu Boršov v rámci Evropského týdne lesů. Program začal v devět hodin dopoledne. Do problematiky lesní pedagogiky účastníky zasvětila ředitelka Krajského ředitelství Lesů České republiky, s. p., v Chocni Ing. Zuzana Neznajová, o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě v Pardubickém kraji hovořila Mgr. Hana Pochobradská z Krajského úřadu Pardubického kraje, lesní pedagogiku v pojetí státního podniku Lesy České republiky, s. p., představila Ing. Lucie Wojtylová, úlohu lesní pedagogiky v rámcových vzdělávacích programech nastínila Ing. Alice Palacká ze Střední lesnické školy Hranice na Moravě. Informační a vzdělávací středisko a realizaci projektů v rámci lesní pedagogiky na Lesní správě Křivoklát představil Ing. Vojtěch Pátek a Taťána Friebertová. Pomůcky pro lesní pedagogy, které vytvořilo SSEV Pavučina za podpory Lesů České republiky, s. p., prezentovala Lenka Daňková a Václav Broukal. Lesní správce Ing. Miroslav Baťovský z Lesní správy Svitavy pohovořil o realizaci Programu 2000 jako součásti informačních a vzdělávacích aktivit, zároveň prozradil další záměry v rámci Lesní správy Svitavy.

Lesní pedagogika jako jedna z metod ekologické výchovy přímo v lese má v činnosti státního podniku Lesy České republiky, s. p., stále větší význam. V rámci Krajského ředitelství Choceň, Lesní správy Svitavy, se už několik let využívá demonstrační objekt Boršov s vycházkovou trasou a informačním střediskem. Do konce příštího roku přibude k tomuto objektu ještě naučná stezka „Boršovský les.“

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz