Lesy ČR postavily na Frýdlantsku novou zvoničku, zvon se našel po povodních v korytě Sloupského potoka

Novou zvoničku postavil v Hejnicích-Ferdinandově v Libereckém kraji podnik Lesy ČR. V pátek 7. srpna bude ve 14 hodin slavnostně vysvěcena u příležitosti pátého výročí rozsáhlých povodní v kraji. Na odstraňování povodňových škod na Frýdlantsku vynaložily Lesy ČR 120 milionů korun.

Stavbu zvoničky financoval podnik Lesy ČR v rámci svého dotačního Programu 2020 celkem 130 tisíci korunami bez DPH. „Zvon byl objeven v korytě Sloupského potoka,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe. Po vysvěcení zvoničky se v hejnické bazilice uskuteční povodňová mše věnovaná všem, kteří se během povodní v roce 2010 podíleli na záchraně osob, majetku a likvidaci škod.

Lesy České republiky se při odstraňování škod také významně přičinily. V roce 2013 podnik dokončil opravy vodních koryt na Kunratickém potoce, Velké rybí vodě, Hájeném, Černém, Sloupském a Malém Sloupském potoce. „Opravy přišly na 68 milionů korun, 33 milionů přispělo Ministerstvo zemědělství,“ řekl Václav Lidický, výrobně technický ředitel podniku Lesy ČR. „Za dalších 52 milionů korun jsme na Frýdlantsku renovovali poškozené lesní cesty a vodní nádrže,“ dodal.

Poznámky:
Souřadnice místa zvoničky: 50°52’09.16″N, 15°10’17.53″
Souřadnice Baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích: +50° 52′ 33.15″, +15° 10′ 57.23″

Frýdlantsko, 4. srpna

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.