Lesy ČR pracují na obnově Flájského plavebního kanálu

11. dubna k projektu proběhne v Klínech na Mostecku zajímavá přednáška

Od vybudování kanálu letos uplyne 385 let

Lesy ČR společně s dalšími partnery z česko-německého pomezí pracují na nelehkém, ale za to velice záslužném projektu, jehož cílem je připomenout historii plavení dřeva v česko-saském pohraničí. Pro další generace se snaží zachránit dnes už vzácnou technickou památku, tak zvaný Flájský plavební kanál na vodní dopravu dříví. Současně jde o to připomenout jeho historii, věhlas a také technický um našich předků v 17. století. Pozoruhodné dílo se nachází ve východní oblasti Krušných hor, v blízkosti obce Český Jiřetín, v okrese Most, v Ústeckém kraji, u hranic s německou spolkovou zemí Sasko.

Podél Flájského plavebního kanálu vzniká na české i německé straně Krušných hor kulturně historická naučná stezka, která provede turisty krajinou od Flájské přehrady po saské hranice a dále do německého Clausnitz. Stezka bude 23 kilometry dlouhá, na české straně bude mít stezka délku 7,1 km, z čehož cca 2,5 km představují výhledy na samotný kanál. Česká část naučné stezky bude návštěvníkům přístupná již letos v červenci. Ti se zde při putování na celkem 11 stanovištích dozví zajímavé údaje o historii vybraných míst plavebního kanálu, k odpočinku budou moci využít i dvě zastřešená odpočívadla. Pokud pro cestu zvolí kratší variantu čeká je přechod přes nově zbudovanou lávku přes Flájský potok.

Ve čtvrtek 11. dubna od 10 hodin se v obci Klíny, nedaleko Litvínova na Mostecku, v hotelu Emeran, uskuteční zajímavá přednáška, která účastníkům přiblíží informace nejen o samotném plavebním kanálu, ale také o návazných příležitostech pro turistiku, cestovní ruch a v neposlední řadě i pro školní aktivity v rámci výuky vlastivědy a německého jazyka.

Program přednášky:
  • Krátká exkurze do historie Flájského (Nového) plavebního kanálu
  • Představení projektu
  • Naučná stezka doplní nabídku pro turisty na české straně
  • Naučná stezka doplní nabídku pro turisty na německé straně
  • Souvislosti mezi projekty Montanregion a plavebním kanálem
  • Integrace s projektem plánovaného informačního centra vodních děl Fláje a Rauschenbach
  • Prezentace termínů a dalších aktivit

Partnery projektu na německé straně hranice jsou obec Rechenberg – Bienenmühle, Domovský historický spolek obce Rechenberg – Bienenmühle, Saské státní lesy a Zemědělské družstvo Bergland. Na projekt se podařilo získat i podporu fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – Cíl 3.

Na oživení plavebního kanálu a jeho využití pro cestovní ruch spolupracují nad rámec projektu Českojiřetínský spolek – Sdružení pro rozvoj obce Český Jiřetín a Oblastní muzeum v Mostě.

Bližší informace k přednášce, stejně jako rezervace míst zajišťuje Ing. Anita Hovorková z Krajského ředitelství Lesů ČR Teplice, e -mail: hovorkova.oi33@lesycr.cz, tel.: 724 623 837, 956 933 309.

V Hradci Králové 9. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření