Lesy ČR představily svůj podnikatelský koncept

Lesy České republiky (Lesy ČR) zorganizovaly ve spolupráci se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář: „Představení podnikatelského konceptu Lesů České republiky“. Semináře, který se uskutečnil včera – 15. 5. 2007 v prostorách zasedací místnosti Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zúčastnilo více jak 90 návštěvníků. Záštitu nad seminářem převzali generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický a poslanec a předseda Zemědělského výboru PSP ČR Jiří Papež, který se ujal rovněž i úvodního slova.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič následně ve svém vystoupení ocenil snahu současného vedení Lesů ČR hledat cesty k řešení vleklých problémů, které podnik v posledních letech provázejí. „Takto rozjitřený obor plný sporu jsem dlouho neviděl. Apeluji na každého, kdo se diskuse zúčastní, aby se podílel na hledání racionálních, obecně přijatelných východisek,“ podotkl ministr k rozporům mezi Lesy ČR a podnikateli.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík poté zdůraznil význam státního podniku, který je dán už tím, že hospodaří na 56 % lesů v České republice a spravuje tedy 1/5 území státu. „Krok, který Lesy ČR učinily, nastoluje potřebné standardní řešení. Odstraňuje dosavadní praxi prodeje dřeva na pni, která je neekonomická. Předložený koncept vrací standardní prodej sortimentů. Přináší posun k efektivnímu hospodaření,“ prohlásil Bursík.

Představení podnikatelského konceptu se ujal generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický. „Mají-li Lesy ČR dobře plnit své funkce, musí prosadit potřebnou decentralizaci řízení, spolupracovat s kraji a lépe než dosud využít svých potenciálů. Příkladem může být zhruba dvojnásobek odborníků s vysokoškolským vzděláním, kteří v něm pracují, oproti počtu vysokoškoláků ve srovnatelných podnicích zemí EU. Lesy ČR ale dosahují pouhého zlomku jejich hospodářské úspěšnosti,“ uvedl ve svém příspěvku Holický.

Pozvání na seminář přijali a se svými příspěvky mimo jiné následně vystoupili: poslanec a předseda podvýboru pro lesní a vodní hospodářství Daniel Petruška a náměstek ministra zemědělství pro lesní a vodní hospodářství Karel Trůbl. Mezi zahraničními hosty byl předseda představenstva bavorských státních lesů Dr. Rudolf Freidhager a ředitel lesního závodu Waldviertel-Voralpen rakouských spolkových státních lesů Dr. Wolfgang Chaloupek. Se svými příspěvky vystoupili ale i prezident ČAPLH Pavel Indra, dále předseda SPLH Miloš Balák, předseda SVOL František Kučera a bývalý pravicový poslanec Čestmír Hofhanzl.

Problematika podnikatelského konceptu se ukázala jako velice aktuální. Mezi účastníky byla i zhruba desítka poslanců.

V Hradci Králové 16. května 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132