Lesy ČR: prevence krádeží vánočních stromků

S příchodem předvánočního času se zvyšuje riziko krádeže stromků v našich lesích. Právě proto lesníci Lesů ČR budou až do Vánoc činit různá preventivní opatření, aby ohrožené porosty ochránili. Lesníci se v předvánočním čase ve zvýšené míře pohybují v místech, která by zloděje mohla nejvíce lákat, v případě potřeby spolupracují s policií. Tento dohled probíhá v nepravidelnou denní i noční dobu, v pracovních dnech i o víkendech.

V rámci prevence LČR někdy přistupují u mladých lesních kultur k postřiku chemickým roztokem, který na stromcích není vidět a za chladu většinou ani cítit. Tato látka však při pokojové teplotě silně zapáchá. Občas lesníci odstraňují některé boční větve nebo nastříkávají větve a kmínek stromu barevným sprejem. Význam obou těchto opatření je ve snížení estetické atraktivnosti stromku.

V posledních letech je naprostá většina vánočních stromků na trhu pěstována na plantážích mimo les, kde je možné dosáhnout významně lepšího estetického vzhledu než u stromků v lese. Vzhledem ke všem opatřením, která mají zabránit krádežím stromků v lese, je nesmyslné riskovat postih, který může dosáhnout až 15 000 korun.

Lesy ČR mají k dispozici velmi omezený počet tzv. vánočních stromků z nutných prořezávek prováděných při běžné péči o mladé lesní porosty (například stromky, které musejí ustoupit růstu kvalitnějších stromů). Při prořezávce se odstraňují především stromy netvárné a stromy, které by vadily růstu perspektivních jedinců. Tím se zvyšuje budoucí kvalita i stabilita lesa. Prořezávky vybraných smrkových, případně borových porostů, Lesy ČR proto ponechávají na dobu před Vánocemi.

V Hradci Králové, 23. listopadu 2010 

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.