Lesy ČR připravují postupnou obnovu svého vozového parku

Spektrum automobilů používaných v současnosti státním podnikem Lesy České republiky zahrnuje necelých 800 osobních vozů s průměrným stářím 6,6 roku, přičemž 63 vozidel je dokonce starších 10 let. V nejbližších dnech proto podnik zahájí zadávací řízení na 5 veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky osobních vozidel. Konkrétně jde o dodávky osobních automobilů nižší třídy a střední třídy, terénních automobilů nižší třídy a střední třídy a terénních automobilů pick-up. Souhrnná předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek činí 169 mil. Kč bez DPH. Se záměrem obnovy vozového parku podniku a konkrétní podobou veřejných zakázek byla seznámena Dozorčí rada Lesů ČR poté, co tyto zakázky a způsob jejich zadání odsouhlasil zakladatel podniku, Ministerstvo zemědělství.

Všechny uvedené zakázky jsou zadávány v otevřených řízeních podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. S vítězi jednotlivých zadávacích řízení podnik uzavře rámcové smlouvy na dva roky. Na základě těchto smluv pak LČR budou postupně nakupovat vozidla podle svých aktuálních potřeb.

Oznámení o zahájení zadávacích řízení LČR zveřejní ve Věstníku veřejných zakázek, zadávací dokumentace budou publikovány na webových stránkách podniku.

Provoz zastaralých automobilů zvyšuje náklady na opravy a údržbu, zhoršuje se jejich spolehlivost. V posledních dvou letech byly nákupy nových vozidel prakticky zastaveny. Postupná obnova vozového parku je součástí koncepce autoprovozu, kterou vedení podniku připravilo v průběhu letošního roku. Jako první chceme obnovit nejstarší automobily, které slouží venkovnímu provozu,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

V Hradci Králové, 15. prosince 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření