Lesy ČR připravují vyhlášení střednědobého výběrového řízení

CE WOOD zavalil Lesy ČR neuvěřitelným množstvím 90 000 otázek a pokusil se tak paralyzovat průběh veřejné zakázky na lesnické práce v druhém pololetí roku 2007

Lesy České republiky (Lesy ČR) do měsíce vypíší střednědobé výběrové řízení. Tento termín by měl zaručit, že dojde k podpisům smluv do konce letošního roku a nebude se tak opakovat situace z počátku letošního roku. Při vypisování se Lesy ČR budou řídit zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) tak, aby řízení proběhlo v pořádku.

V současné době si ujasňujeme přesné znění podmínek a zároveň probíhají i diskuse se zástupci podnikatelských svazů a s odbory, tak aby výsledné znění mělo širší podporu a nedošlo k problémům s diskriminací některých skupin podnikatelských subjektů. Po schválení ze strany zakladatele bude přesné znění uveřejněno,“ říká Ing. Jiří Holický, generální ředitel Lesů ČR.

Na začátku května proběhlo další ze setkání se zástupci svazů a odborů, na kterém si obě strany vyjasňovali svoje pozice. Diskuse se věnovala vzájemným argumentům a problémům týkajících se střednědobé zakázky. „Lesy ČR tato setkání vnímají jako velmi důležitou část procesu přípravy střednědobé zakázky a nástroj zpětné vazby. Lesy ČR jsou otevřeny veškerým konstruktivním námitkám, připomínkám a návrhům, které mají reálný argumentační základ. Tímto postupem chceme zajistit stabilní a transparentní podnikatelské prostředí a tím napomoci rozvoji korektních vzájemných vztahů,“ dodává Ing. Holický. Nicméně přes veškerou snahu Lesů ČR jednání se svazy ale nenaplnila plně očekávání, neboť ze strany ČAPLH nebyla projevena vstřícnost při hledání kompromisního řešení, které naopak našlo podporu ze strany SPLH.

Průběh těchto jednání je narušován i obstrukcemi při vyhlašování veřejné zakázky na lesnické práce v druhém pololetí roku 2007, kdy jedna konkrétní firma (CEWOOD) zavalila Lesy ČR neuvěřitelným množstvím téměř 90 000 otázek a tak se pokusila paralyzovat jeho průběh. „Je s podivem, že při vytváření a hledání kompromisních postojů se najde vždy firma, která veškeré snahy o konstruktivní postoje narušuje negativním a bořivým postojem vždy a za každou cenu,“ reaguje Ing. Holický

V Hradci Králové 14. května 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil: 724 525 132