Lesy ČR pro cyklisty otevírají nové lesní trasy v rámci známých Rychlebských stezek na Jesenicku v Olomouckém kraji

Na kola mohou vyrazit i rodiny s dětmi

Vyznavači nerušené jízdy na horských kolech v lesním terénu si budou moci již o tomto víkendu vyzkoušet nové trasy v okolí Černé Vody a Vidnavy na Jesenicku v Olomouckém kraji. Státní podnik Lesy České republiky totiž v sobotu 23. srpna 2014 slavnostně otevře dva nové úseky tras v celkové délce 7 kilometrů. Jejich výstavba stála více než 2,5 milionu korun a probíhala v rámci projektu nazvaného Stezky pro cykloturistiku. V 11 hodin bude nejprve otevřena část u Černé Vody, v lokalitě na Špici směrem k Velkému rybníku, o délce 3,88 kilometru. Ve 13 hodin pak 3,14 kilometru dlouhý úsek v oblasti Vidnavska a to na hřišti přímo ve Vidnavě. Nově otevírané trasy se stanou součástí již vybudovaných úseků známých jako Rychlebské stezky. Jejich provozovatelem je spolek Rychlebské stezky, se kterým Lesy ČR dlouhodobě úspěšně spolupracují.

Máme radost, že se nám záměr podařilo úspěšně dokončit. Podporu sportovních aktivit pro nejširší veřejnost typu jízda na horských kolech lesním terénem považujeme za naprosto přirozenou a potřebnou,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

„Lesy ČR jsou dlouhodobě hlavními partnery Rychlebských stezek. Jsme rádi, že je dobrá spolupráce podtržená dokončenou investicí Lesů ČR v podobě nových úseků. Panuje shoda v tom, že je potřebné síť Rychlebských stezek více zpřístupnit cyklistickým začátečníkům. Právě otevírané trasy ukazují, jak zábavné a poučné mohou tyto lehčí stezky být i pro začínající a mírně pokročilé cyklisty,“ říká jednatel spolku Rychlebské stezky Pavel Horník.

Vynaložených aktivit Lesů ČR v oblasti podpory rozvoje horské cyklistiky v našem regionu si velmi ceníme,“ uvádí starostka města Vidnavy Eva Pavličíková. „Vzhledem k tomu, že k nám Rychlebské stezky lákají nové návštěvníky, podporuje vznik nových tras také naše město. Ve stejný okamžik jako Lesy ČR tak v sobotu otevřeme nový Vidnavský okruh Rychlebských stezek, který byl financován z rozpočtu města Vidnavy a z významných projektů Olomouckého kraje,“ doplňuje Eva Pavličíková.

Nové trasy o šířce 1 metr, jejichž povrch je tvořen zhutněným drceným kamenivem, mohou absolvovat například i rodiny s dětmi. V jednom z úseků je vytvořen 270 metrů dlouhý okruh speciálně pro děti.

Jednosměrné stezky v maximální možné míře využívají konfiguraci terénu, nenarušují okolní krajinu ani životní prostředí. Svým charakterem lidem umožňují si jízdu na horském kole a pobyt v lese skutečně užít. Na trasách se nachází několik dřevěných lávek a informačních tabulí.

Celková délka Rychlebských stezek dnes dosahuje již téměř 70 kilometrů. Loni stezky v tomto horském regionu navštívilo cca 30 tisíc cyklistů, což je nejvíce za posledních několik let. Stejně tak obecně v ČR průběžně roste počet vyznavačů terénní cyklistiky. Prvních 19 kilometrů Rychlebských stezek bylo zprovozněno v roce 2009 a poté byla jejich síť postupně rozšiřována.

Projekt Stezky pro cykloturistiku Lesy ČR realizovaly v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ sloužícího k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

V Hradci Králové 21. srpna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření