Lesy ČR prodávají nemovitosti i starší auta a vykupují lesy

Nepotřebné nemovitosti, domy, byty i nebytové prostory, ale třeba také pozemky či malé vodní nádrže i použité automobily nabízí na svém webu www.lesycr.cz Lesy ČR. Podnik zároveň vykupuje lesy, soukromé, obecní i církevní. Nabídněte je, vyzývá veřejnost a instituce.

Podnik prodává desítky nepotřebných automobilů i nemovitostí. Třídí je na webu pomocí filtru, například podle ceny, stáří nabídky, lokality nebo organizačních jednotek Lesů ČR, na kterých se prodávaný majetek nachází.

Přehled i s fotografiemi a kompletními informacemi je zveřejněn zde:

Prodáváme tomu, kdo ve veřejné soutěži předloží nejlepší nabídku. Rozhodující je samozřejmě cena,“ říká Jindřich Hábr, vedoucí odboru správy majetku. Pro účast ve výběrovém řízení na prodej movitých věcí je nutné vyplnit, podepsat a odeslat Prohlášení účastníka výběrového řízení. Současně s tímto dokumentem zájemce odešle nabídku s identifikačními údaji, nabízenou kupní cenou a dalšími náležitostmi. Vítězem veřejné soutěže se stane ten, kdo podá platnou nabídku s nejvyšší kupní cenou.

Podnik zároveň vykupuje lesy, a to od všech vlastníků. „V posledních čtyřech letech jsme vydali v rámci církevních restitucí 122 tisíc hektarů. Proto vykupujeme vhodné porosty, které mají výměru větší než tři souvislé hektary nebo které přímo navazují na státní lesy. Zájem máme i o mladší porosty, a to v případě, že tyto pozemky splní arondační kritéria. Cílem je zvětšit výměru státních lesů,“ vysvětlil Igor Kalix, správní ředitel Lesů ČR. Vlastníci lesních pozemků se mohou se svou nabídkou obrátit na místní lesní správy nebo využít e-mail: lesycr@lesycr.cz.

V Hradci Králové 21. února 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.