Lesy ČR prodávají starší auta i nemovitosti

Přemýšlíte o koupi ojetého osobního nebo nákladního automobilu či hospodářského stroje a dále rodinného či bytového domu, lesního nebo jiného pozemku, případně vodní nádrže?

Podívejte se na web Lesů ČR – www.lesycr.cz, možná objevíte to, co hledáte.

V současné době podnik prodává desítky automobilů i nemovitostí. Na webu je vždy zveřejněn jejich podrobný popis i s fotografiemi. Aktuální nabídku nepotřebného majetku naleznete zde:

Prodej má formu veřejné soutěže. Nabízená vozidla jsou pro snazší výběr dělena do čtyř kategorií: Motorová a přípojná vozidla, Ostatní movité věci, Ostatní stroje a zařízení a Výpočetní a komunikační technika. Další třídění nabízeného majetku je v aplikaci možné provádět pomocí filtru, například podle ceny, stáří nabídky, lokalizace nebo podle organizačních jednotek Lesů ČR, na kterých se prodávaný majetek nachází.

Pro účast ve výběrovém řízení na prodej movitých věcí je nutné vyplnit, podepsat a odeslat Prohlášení účastníka výběrového řízení.

Současně s tímto dokumentem zájemce odešle nabídku s identifikačními údaji, nabízenou kupní cenou a dalšími náležitostmi. Vítězem veřejné soutěže se stane ten, kdo podá platnou nabídku s nejvyšší kupní cenou,“ vysvětluje Jindřich Hábr, vedoucí Odboru správy majetku státního podniku Lesy ČR.

V Hradci Králové 7. července 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.