Lesy ČR propustily vedoucího odboru investic, protože vzniklo podezření, že došlo k manipulaci s výběrovým řízením

Lesy České republiky propustily vedoucího odboru investic. Tuto pozici zastával Ing. Ivan Fráňa, kterému byla dne 2. 4. 2007 dána výpověď z pracovního poměru. Při kontrole zadávacího řízení na dodávku terénních automobilů vzniklo totiž podezření, že došlo k manipulaci s výběrovým řízením. Zadávací řízení bylo nekompletní, co do počtu vozidel a zadání bylo upraveno účelově tak, aby mu vyhovoval pouze model firmy Suzuki. Dále bylo zjištěno, že přesto, že běží zadávací řízení a je dva měsíce po kalamitě Kyrill, byl učiněn pokus o zadání dalších 13 ks terénních automobilů jednacím řízením bez uveřejnění, přestože už při zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení byl počet těchto automobilů znám.

Vnitřní kontrola Lesů ČR tak dospěla k závěru, které si vyžádají velké systémové změny. Jedná se především o systém managementu nákupu, kde nové vedení Lesů ČR schválilo záměr implementovat systém managementu nákupu v rámci odboru centrálního nákupu. Tento krok je zapotřebí z pohledu nastavení transparentních podmínek pro zajištění jednotného systému nákupu pro celý podnik Lesy ČR, zároveň jde o nástroj, který umožní dodržování zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Centralizace nákupu by mohla v budoucnu přinést až 40% úspor nákladů v celkovém součtu. V minulosti se běžně stávalo, že jednotlivé zakázky neměly zcela standardní průběh. „Doufejme, že díky systému managementu odděleného centrálního nákupu, tak jak ho známe u jiných moderních společností, se dané příklady nebudou opakovat,“ říká Ing. Jiří Holický, pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesů ČR.

V Hradci Králové 4. dubna 2007

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí
mobil:724 525 132