Lesy ČR reagují na tiskové informace ÚOHS ze dne 7.1. 2010

ÚOHS, v rámci šetření zadávání veřejných zakázek podnikem Lesy České republiky, s.p., týkajících se uzavřených smluv na nákup výpočetní techniky, na správu a monitoring struktury ICT a na poskytování služeb podpory provozu a údržby komunikačních technologií z období od 19.3. do 9.10.2007, vydal dne 10.12.2009 rozhodnutí o dopuštění se správních deliktů podnikem jako zadavatelem tím, že nedodržel postupy a nesplnil povinnosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., a uložil podniku pokutu ve výši 1.000.000 Kč. ÚOHS zveřejnil rozhodnutí v době, kdy ještě není pravomocné.

Vzhledem k tomu, že Lesy ČR s rozhodnutím nesouhlasí, podaly v zákonné lhůtě proti rozhodnutí rozklad k rukám předsedy Úřadu. Pravomocné tak není ani udělení pokuty, které je součástí rozhodnutí.

Podnik nesouhlasí s rozhodnutím zejména proto, že na základě podnikem podaného trestního oznámení na bývalého zaměstnance podniku je celá záležitost předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, v němž je podnik stranou poškozenou.

Přestože se záležitost týká smluv uzavřených vedením, které bylo v podniku v roce 2007, dopady a důsledky této záležitosti musí řešit vedení současné. To je připraveno učinit veškerá opatření, která by vedla k nápravě nebo zmírnění chyb bývalého vedení podniku.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz