Lesy ČR reagují na zavádějící článek časopisu Týden o veřejných zakázkách na informační technologie

Lesy ČR (LČR) nikdy neposílaly peníze na švýcarské účty. Zaplatily pouze dvěma dodavatelům za odvedenou práci na zakázkách na informační a komunikační technologie. Šlo vždy o korunové platby do peněžních ústavů působících v ČR. Tyto zakázky byly zadány a soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Práce vyplývající z uzavřených smluv byly LČR řádně zadokumentovány, dodavateli provedeny a vyfakturovány.

Za provedenou práci LČR zaplatily dodavatelům dle smluv. Za další nakládání s těmito penězi už LČR nenesou jakoukoli odpovědnost. Nemohou ani ovlivňovat dispoziční práva k účtům dodavatele či jeho výběry v hotovosti.

Společnost Lesy ČR nemá v žádné bance zablokovaný účet ani peníze a důrazně se ohrazuje proti tvrzení v článku časopisu Týden.

V Hradci Králové 29. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz