Lesy ČR rekonstruují Naučnou stezku Klokočná u Říčan ve Středočeském kraji

Lesy ČR rekonstruují veřejností velmi oblíbenou Naučnou stezku Klokočná, která se nachází v rozlehlém lesním komplexu nedaleko města Říčany, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice, asi 20 km východně od Prahy, na rozloze přibližně 400 hektarů. Stezka měří cca 4,5 kilometru. Místní lesy spravuje státní podnik Lesy ČR.
ns-klokocna_300x194.jpg

V lesích kolem naučné stezky, které se nacházejí jen kousek od Prahy, jsou již více než 15 let uplatňovány zásady trvale udržitelného hospodaření v našich lesích formou podrostního až výběrného hospodářského způsobu s převažující přirozenou obnovou dřevin. Stezka samotná návštěvníky seznamuje i s jednotlivými typy lesa. Specifikou je rovněž nízká nadmořská výška a převážně chudé, vodou ovlivněné stanoviště.

Od roku 2009 v místních lesích probíhá také lesnický výzkum a výuka, v rámci kterých funguje dobrá spolupráce Lesů ČR, Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí a Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. 23. června se na Klokočné uskuteční další z odborných seminářů, v jehož rámci vyjde brožura Demonstrační objekt Klokočná,“ přibližuje zajímavosti spojené s Naučnou stezkou Klokočná Miroslav Jankovský, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Konopiště.

Vzhledem k tomu, že se během uplynulých deseti let vývojová stadia porostů na stanovištích původní naučné stezky změnila, dojde v průběhu plánované rekonstrukce stezky ke změnám nejen na jednotlivých stanovištích, ale také k výměně stojanů a aktualizaci textu na informačních tabulích. „Rekonstrukce stezky by měla skončit ještě letos na jaře. Se slavnostním znovuotevřením se počítá právě na den 23. června u příležitosti konání odborného semináře,“ doplňuje Miroslav Jankovský.

V Hradci Králové, 4. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.