Lesy ČR – rekordní hospodaření

Hospodářský výsledek Lesů ČR za leden – červen 2010 : téměř 1,8 miliardy korun. Lesy ČR pokračují v nastaveném velmi dobrém trendu hospodaření: HV Lesů ČR za leden až červen 2010 je 1, 773 miliardy korun i přesto, že podnik nese mimořádné náklady na likvidaci povodňových škod a škod způsobených vichřicemi a v jejich důsledku i zvýšené náklady na prevenci kůrovcové kalamity.

Dosažené velmi dobré hospodářské výsledky jsou důsledkem optimalizace nákladů podniku v rámci realizovaného projektu restrukturalizace a pozitivního vývoje průměrných prodejních cen dříví.

Vývoj hospodářského výsledku před zdaněním:

K hospodaření podniku uvádí generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora: „Budeme se snažit o udržení dosavadního pozitivního trendu hospodaření. Věříme, že mimořádné náklady na odstraňování povodňových a ostatních škod, přesahující půl miliardy korun, výrazně neovlivní nastoupený trend dobrého hospodaření podniku. Budeme i nadále pokračovat v posuzování nezbytnosti nákladů podniku a jejich efektivity, jak bylo projednáváno během návštěvy ministra zemědělství a jeho prvního náměstka v podniku. Případná další redukce nákladů nebude mít dopad do oblasti řádné péče o les a zajišťování jeho ochrany ani do oblasti veřejně prospěšné činnosti“.

V Hradci Králové, 26. července 2010  

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.