Lesy ČR reprezentuje v anketě Dřevěná stavba roku šest staveb, hlasujte do 26. února

Šest dřevostaveb, realizovaných či zatím jen navržených, reprezentuje v anketě Dřevěná stavba roku 2016 Lesy ČR. Můžete pro ně do 26. února hlasovat.

Ve čtyřech z osmi kategorií letošní ankety vyhlašované Nadací dřevo pro život reprezentuje státní podnik Lesy ČR šest staveb. V kategorii “malá dřevná hřiště“ jde o stavbu s číslem 9 – seniorpark v Klánovickém lese v Újezdu nad Lesy. V kategorii “realizace dřevěných konstrukcí“ se ucházejí o hlasy stavební projekty č. 10 a 11 – altán u dělostřelecké tvrze Bouda a obnova studánek na Ještědu. V kategorii “návrhy moderních dřevostaveb“ byly architekty nominovány stavby lesních správ v Hořicích v Podkrkonoší a Ostravě. Naleznete je pod čísly 9 a 10. Poslední přihlášenou stavbu Lesů ČR, budovu krajského ředitelství v Dobré Vodě u Českých Budějovic, naleznete pod číslem 4 v kategorii “realizace moderních dřevostaveb“. Hlasovat můžete na webu: Dřevěná stavba roku.

Každý, kdo pošle alespoň jeden hlas ve všech osmi kategoriích, může vyhrát nábytek v hodnotě 50 tisíc korun.

Nadace dřevo pro život pravidelně vypisuje anketu se záměrem pomáhat rozvoji ekologicky šetrných způsobů využití dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Také Lesy ČR podporují stavění ze dřeva, a tím i jeho tuzemskou spotřebu. „Loni jsme otevřeli dřevostavbu Krajského ředitelství na jihu Čech a začali jsme stavět dřevěný objekt pro Lesní správu v Hořicích v Podkrkonoší. Dřevo jako základní stavební materiál chceme využít také při plánovaných výstavbách budov Lesní správy v Chocni a v Ostravě a nové budovy ředitelství podniku v Hradci Králové,“ řekl správní ředitel Lesů ČR Igor Kalix. Podnik také vypsal na konci loňského října v rámci své grantové služby soutěž na řešení výzkumného projektu, který má porovnat ekonomické, technologické a energetické možnosti zděných a dřevěných vícepodlažních budov. Řešitel projektu z Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT minulý týden předložil svůj návrh a výstup by měly mít Lesy ČR k dispozici koncem letošního roku.

V Hradci Králové 17. února 2016

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.