Lesy ČR řeší povodňovou situaci již od časného čtvrtečního rána

Zaměstnanci Lesů ČR nabízejí pomoc starostům i obyvatelům. Na nejvíce postižených místech již zahájili asanační práce.

Silný déšť a podmáčená půda přinesly v noci ze středy na čtvrtek kritickou situaci i na tocích, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Týká se to zejména říček Zrzávka a Jičínka na Novojičínsku (povodí Odry) a přítoků Rožnovské Bečvy (povodí Moravy) v Moravsko-slezském kraji a také Kabelského potoka (povodí Vltavy) na Novohradsku v jižních Čechách. Škody je v tuto chvíli velmi těžké odhadnout, protože trvá vysoký stav vody a nejvíce postižené oblasti jsou obtížně přístupné.

Zdá se, že nejhorší situace na našich tocích byla v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde šlo o tak zvanou bleskovou povodeň zasahující nejvíce drobné potoky a říčky. Naši správci začali okamžitě monitorovat situaci v terénu, spolupracují se starosty obcí a povodňovými štáby. Organizují zabezpečovací práce – na všech nejvíce postižených úsecích již od čtvrtečního dopoledne pracuje těžká technika Lesů ČR na odstranění škod,“ popisuje situaci výrobně-technický ředitel Lesů ČR, inženýr Vladimír Krchov.

Hradec Králové, 25. 6. 2009 

Michal Kačena

Tiskový mluvčí LČR

tel.: +420 724 699 446,
E-mail: kacena@lesycr.cz

Poznámky pro editory: Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků. Podnik ročně vytěží v průměru 7 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil podle předběžných výsledků hrubý zisk okolo 400 milionů korun při tržbách přes osm miliard korun. Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.