Lesy ČR, s. p. se důrazně ohrazují proti článku Hospodářských novin

Dne 18.10.2007 otiskly Hospodářské noviny článek redaktora Martina Maříka „Stát ztrácí ve svých lesích stamiliony“. Autor píše o propadu zisků firmy ve srovnání s rokem 2006. Ten dává do příčinné souvislosti s neuzavřenými dlouhodobými smlouvami na práce v lesích. Článek je zavádějící a nezakládá se na faktických údajích.

Hospodářský výsledek firmy byl v roce 2006 ve výši 2,295 mld. Kč před zdaněním, rekordní za dobu existence firmy. Zásadní vliv na jeho výši měla změna obchodní politiky Lesů ČR, s. p., která byla realizována v průběhu let 2004-2005. Tedy před rokem 2006 a nástupem vedení v čele s bývalým generálním ředitelem Ing. Františkem Koníčkem. Jeho vedení pokračovalo v průběhu roku 2006 v nastavených smluvních vztazích po svých předchůdcích.

Především takto nastavené smluvní vztahy zajistily podniku rekordní hospodářský výsledek. Koníčkovo vedení pak připravilo výchozí smluvní podmínky pro rok 2007. Hradecká lesní a dřevařská společnost, a.s., zajišťující pro LČR obchod se dřívím dostala od Koníčka mandát určovat ceny dřeva pro obchod LČR v roce 2007. Současný management lesů nemá proto možnost cenu dřeva jakkoliv ovlivnit.

Přibližně dvě třetiny zobchodovaného dřeva LČR pocházejí v roce 2007 z kalamity Kyrill. Smlouvy uzavřené za vedení Ing. Františka Koníčka znamenají pro podnik propad ve zpeněžení dřeva. Ten činí přibližně 380,- Kč za 1 m3 oproti prodeji ve vlastní režii. Propad ve výši hospodářského výsledku je tedy třeba hledat v nastavení smluvních vztahů bývalým vedením podniku. Určitý podíl rovněž nesou vícenáklady při zpracování kalamity. Ty souvisejí se zřizováním a provozem mokrých a suchých skladů kalamitního dříví a zvýšenými náklady na ochranu lesa.

V tuto chvíli jsou práce v lesích zajišťovány na základě řádných smluv vysoutěžených dle zákona o veřejných zakázkách. Nejde tedy o žádné provizorium, jak uvádí autor článku. Současné tendry nebyly dosud uzavřeny, a proto nemůže být znám jejich vítěz.

O celkovém počtu zakázek získaných jednotlivými subjekty lze v tuto chvíli pouze spekulovat.

V Hradci Králové 19. října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.