Lesy ČR se aktivně zapojí do třetího ročníku akce TÝDEN LESŮ

Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření

Ve dnech 10. – 14. května 2010 se v České republice koná již třetí ročník Týdne lesů, který si klade za cíl zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně s lesníky, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.

K Týdnu lesů se samozřejmě připojil také státní podnik Lesy České republiky, pro který je práce s mládeží a veřejností jednou ze stěžejních aktivit. V rámci Týdne lesů připravil podnik zhruba desítku akcí, a to od Karlových Varů až po Buchlovice.

Například v Kostomlatech pod Milešovkou pořádá Lesní správa Litoměřice v sobotu 15. května Den s Lesy České republiky. Od 10 do 15 hodin budou mít děti i dospělí příležitost projít si poznávací trasu s ukázkami jarní přírody, seznámit se s prací v lese, lesní technikou i zdejšími zajímavostmi a zúčastnit se různých soutěží a her. Vstup je samozřejmě zdarma, pro účastníky je připraveno malé občerstvení.

13. května bude v rámci Týdne lesů u chaty Emilovna v křivoklátských lesích slavnostně založen vůbec první lesnický park v ČR – Lesnický park Křivoklátsko.

V sobotu 8. května v Lázních Libverda v Jizerských horách proběhlo slavnostní otevření první sezóny Singltreku pod Smrkem. Terénní cyklisté tak získávají první okruh z plánované rozsáhlé sítě unikátních stezek, navržených světově uznávaným projektantem Daffydem Davisem. Výstavbu stezky za 4,3 miliónů korun financoval státní podnik Lesy ČR v rámci Programu 2000, který je určen k naplňování veřejných zájmů v lesích. Jde o první cyklistickou stezku tohoto typu v ČR i kontinentální Evropě, navrženou pro maximální prožitek z jízdy na kole s respektem k přírodě.

Lesní správa Buchlovice na Zlínsku pořádá při příležitosti Týdne lesů akcí hned několik. V pondělí 10. května se děti prvního stupně ZŠ v Bohuslavicích u Kyjova setkají s místním revírníkem, který jim bude vyprávět o tajemstvích lesních tišin. Ve středu 12. května se studenti SZŠ a Gymnázia Staré Město v doprovodu lesních odborníků zúčastní vycházky na přírodní památku Ocásek. Vyvrcholením pak bude Den s LČR, který se uskuteční v pátek 14. května v Archeoskanzenu Modrá. Tady si děti mimo jiné například vyzkoušejí sázení stromků, navštíví lesní školku, uslyší lovecké fanfáry a seznámí se s výcvikem loveckých psů i dravých ptáků.

Kontakty a informace o uvedených a dalších aktivitách LČR v rámci Týdne lesů lze nalézt na www.lesycr.cz  v sekci Turisté a přátelé přírody. Zde je i celoroční kalendář dalších akcí, protože Lesy České republiky neomezují svoje osvětové aktivity jenom na Týden lesů. Dny s Lesy ČR se konají po celý rok a zájemci z řad dětských i dospělých kolektivů si dokonce v rámci lesní pedagogiky mohou domluvit akci ve svém okolí a v termínu, o který mají zájem.

Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

PEFC je největším světovým systémem certifikace trvale udržitelného hospodaření lesů. Celkem je tímto systémem po celém světě certifikováno na 227 milionů hektarů lesů. Tyto lesy obhospodařuje téměř půl milionu vlastníků lesů a více než šest a půl tisíce dřevozpracujících firem. Lesy ČR hospodaří na 1,3 milionech hektarů lesa a veškerá tato plocha je certifikována systémem PEFC. Certifikace PEFC je postavena na kontrole všech aspektů hospodaření třetí nezávislou stranou, což je potvrzeno akreditací Českého institutu pro akreditaci.

Víte, že…
  • … lesů u nás neustále přibývá? V posledních letech asi o 2 000 hektarů ročně.
  • … v roce 2008 se v českých lesích nasbíralo 15 200 tun hub v hodnotě 1,97 miliardy korun?
  • … hektar listnatého lesa vyfiltruje z ovzduší 30 – 70 tun jemného polétavého prachu za rok?
  • … státní podnik Lesy České republiky vysadil v roce 2008 přibližně 60 milionů nových stromečků?
  • Kdyby se z nich vysázel pruh lesa o šířce 100 metrů, sahal by z Prahy až daleko za Paříž.
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.

V Hradci Králové 9.května 2010