Lesy ČR se důrazně ohrazují proti tvrzením mediálního zástupce společnosti WIC prezentovaných dne 15.3. 2011 na internetové stránce EURO.cz

Vzhledem k nepravdivým a zavádějícím informacím, které dne 15.3.2011 na internetové zpravodajské stránce EURO.cz prezentoval mediální zástupce společnosti The Washington Investment Company LLC (WIC) vydávají Lesy ČR následující prohlášení:

„Lesy ČR nikdy neuznaly platnost smlouvy se společností Aventic International na plnění ve výši cca 150 mil. Platnost této smlouvy před Policií ČR popřel i Jan Dvořáček, dnes zmocněnec společnosti WIC, který v té době jednal jménem společnosti Aventic International.

Společnost WIC neprokázala žádný ze svých údajných nároků vůči Lesům ČR, s právním zástupcem Lesů ČR po řadu měsíců nekomunikovala a ani přes opakované výzvy nepředložila od 2.12. 2010 žádné důkazy k prokázání svých tvrzení.

Lesy ČR znovu opakují, že nebyly nikdy v minulosti v žádném smluvním vztahu se společností WIC ani společností, v níž by měla společnost WIC v té době dle obchodního rejstříku podíl.

Předmětná záležitost se týká roku 2007.“

V Hradci Králové, 16. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.