Lesy ČR se na Břeclavsku nadále snaží zabránit kalamitám komářích populací – preventivní postřiky vodních ploch a luk pokračují

Vzhledem k přetrvávajícímu riziku přemnožení komárů pokračuje státní podnik Lesy ČR v těchto dnech ve vybraných lokalitách na Břeclavsku v Jihomoravském kraji v zásazích proti komářím larvám. „Aktuálně preventivní postřiky vybraných vodních ploch a zaplavených částí luk realizujeme v blízkosti Břeclavi, konkrétně v okolí zámečku Pohansko, Lánské louky a vodní plochy u řeky Dyje podél oborního plotu. Chceme ošetřit hlavně lokality u obydlených částí Břeclavi a Lanžhota, kam by dospělí komáři mohli doletět,“ říká Miroslav Svoboda, ředitel Lesního závodu Lesů ČR Židlochovice. Lesy ČR pro postřik používají příslušný biologický, netoxický přípravek. Ten je účinný pouze proti komářím larvám a nemá negativní účinky na ostatní vodní organizmy. Aplikace postřiku je prováděna pomocí rosiče upevněného na traktoru, případně i motorovými zádovými postřikovači.

„Počet komářích larev na některých lokalitách v oboře Soutok je skutečně enormní. Postřiky provádíme i v lokalitě Kančí obora, abychom pomohli zlepšit situaci v turisticky velmi oblíbené lokalitě v blízkosti Břeclavi a Lednice. Zde však situace není tak vážná jako v oblasti v lužních lesích pod Břeclaví,“ doplňuje Miroslav Svoboda.

Kalamitní stavy komárů jsou ohrožením nejen pro člověka, ale i pro zvěř žijící v oboře Soutok. Zvěř neustálými útoky komárů značně trpí. Přemožení komárů může vést až k úhynům některých kusů především daňčí zvěře.

Lesy ČR v proto v těchto dnech doporučují veřejnosti nevstupovat do lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje a to nejen kvůli značnému množství komárů, ale i z důvodu zákazu vstupu do lesů v oboře Soutok vydaného kvůli nedávným záplavám městem  Břeclav. Tento zákaz platí až do 10. července.

Oblast lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje je obecně tradičním líhništěm komárů. V předchozích dvou letech však v lužních lesích k výraznějším záplavám a rozlivům vody nedocházelo. Komáři se tak jako v jiných letech přemnožit nemohly.

V Hradci Králové 2. července 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření