Lesy ČR se představí na lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA

Lesy ČR budou svoji činnost prezentovat na 12. ročníku lesnického a mysliveckého veletrhu SILVA REGINA v Brně od soboty 31. března do středy 4. dubna. Expozici Lesů ČR návštěvníci najdou v pavilonu Z. Veletrh SILVA REGINA je znám českým lesníkům a myslivcům jako největší tuzemská přehlídka lesní techniky, mysliveckých potřeb a vybavení.

Prezentace Lesů ČR je primárně zaměřena na témata spojená s hospodařením v lesích. Expozice LČR lidem přiblíží také projekty Programu 2020, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Významná část podnikové prezentace bude věnována i tak zvané lesní pedagogice, která se zaměřuje nevšedními formami vzdělávání veřejnosti, především dětí a mládeže, v tématech týkajících se lesa a ochrany přírody.

Akční plán pro lesní pedagogiku na léta 2012-2014

Zástupci Lesů ČR, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací pak zítra, v sobotu 31. března, u příležitosti zahájení veletrhu SILVA REGINA podepíší dokument nazvaný „Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů na období 2012-2014.“ Zítřejší událost naváže na podpis podobného dokumentu z roku 2010, kterým lesní pedagogika v ČR získala jednotná pravidla. Lesní pedagogika umožňuje předávat zajímavé informace o lese a jeho významu široké veřejnosti srozumitelnou a jednoduchou formou, může se stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství.

Lesy ČR se dlouhodobě podílejí na lesnické osvětě. Zaměřují se nejen na lesní pedagogiku, ale také organizují Dny s Lesy ČR nebo nejrůznější tematické besedy. Konkrétní ukázky lesní pedagogiky mohou zájemci v průběhu celého trvání veletrhu SILVA REGINA shlédnout v pavilonu Z a to denně od 9 do 18 hodin. Pracovníci Lesů ČR své programy lesní pedagogiky představí v neděli 1. dubna.

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, například Lesy ČR uspořádaly celostátně téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k připomenutí si významu lesů pro planetu Zemi. Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 160 hodin. Se zájmem o lesní pedagogiku vzrůstá i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 215 vyškolených lesních pedagogů a je tak nejsilnějším poskytovatelem této formy vzdělávání.

V Hradci Králové 30. března 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz