Lesy ČR se připojují k pátému ročníku TÝDNE LESŮ

Stromem roku 2012 je TIS
Lesy ČR kladou důraz na lesní pedagogiku
Lesy ČR slavily i Den Země
Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření

Ve dnech 7. – 13. května 2012 se v České republice koná již pátý ročník akce nazvané TÝDEN LESŮ, který si klade za cíl zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně i s lesníky Lesů ČR, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět principům trvale udržitelného lesního hospodářství, které je spojeno s prestižním certifikátem PEFC. Stejně jako Týden lesů si Lesy ČR nedávno společně s širokou veřejností připomněly i svátek naší planety, Den Země.

V průběhu Týdne lesů se k veřejnosti dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.

K Týdnu lesů se samozřejmě připojuje také státní podnik Lesy České republiky, pro který je práce s mládeží a veřejností jednou ze stěžejních aktivit.

V rámci Týdne lesů a i týden následující Lesy ČR organizují nebo se účastní hned několika zajímavých akcí:
 • Poznávejme les, čtvrtek 10. května 2012, 8.30 – 16.30 hodin, Plzeň, Plzeňský kraj

Akce v Plzni, v Arboretu Sofronka, v Plzni-Bolevci, v Plaské ulici 877, nese podtitul Poznávejme les. V době od 8.30 do 16.30 hodin se děti i dospělí budou moci na několika stanovištích seznámit s tématy poznávání dřevin a vývoje lesa. Organizátoři připravují pro zájemce i prohlídku naučné stezky s komentovaným výkladem, začátky prohlídek jsou v 10, ve 13 a v 15.30 hodin. Součástí programu bude také promítání filmů s odbornou tématikou. Akci společně připravují Lesy ČR, Krajské ředitelství LČR Plzeň, Správa veřejného statku města Plzně, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a Plzeňský kraj. Do místa konání je možná cesta pouze pěšky přes zahrádkářskou kolonii a to od železniční zastávky Plzeň – Bolevec.

 • Slavnostní otevření zrekonstruované naučné stezky Předklášteří, Jihomoravský kraj,
  pátek 11.5. 2012

Při této příležitosti Lesy ČR, Lesní správa Černá Hora, chystají naučně zábavnou akci pro několika tříd místních základních škol, v jejímž rámci se děti na části obnovené stezky setkají s řadou zajímavostí z lesnicko-myslivecké tématiky.

 • Lesní správa Lesů ČR Buchlovice na Zlínsku, ve Zlínském kraji, pořádá v pátek

11. května 2012 Den s Lesy v Archeoskanzenu Modrá. Akce je určená výhradně pro žáky přihlášených místních škol.  Na děti čeká cca pěti kilometrový vycházkový okruh s několika stanovišti, na kterých bude připraveno vícero naučně-vzdělávacích témat jako lesní školka, myslivost, bučiny a fauna Chřibů, obnova lesa, doubravy a flora Chřibů, dřeviny nebo sběr semen. Děti si vyzkoušejí i sázení stromků nebo uslyší lovecké fanfáry.

 • Klášterecký štěkot 2012, čtvrtek 17. května 2012, od 10 hodin, Klášterec nad Ohří, zámecký park, okres Chomutov, Ústecký kraj

Již 2. ročník akce pro žáky 4. a 5. tříd základních škol i širokou veřejnost společně pořádají Lesy ČR, Lesní správa Klášterec nad Ohří a město Klášterec nad Ohří. Děti budou mít například možnost poznat pejsky z Psího útulku v Ciboušově nebo shlédnout výcvik dravců a sov. Lesy ČR současně dětem připraví doprovodný zábavný program se soutěžemi a ukázkou své činnosti. Jako čestný host by měl mezi děti zavítat populární herec a humorista Luděk Sobota.

 • Den lesů, čtvrtek 17. května 2012, 8.30 – 14 hodin, část obce Vítězná nazývaná lesní osada Hájemství, okres Trutnov, Královéhradecký kraj

Zajímavý program společně připravují Lesy ĆR, Lesní správa Dvůr Králové nad Labem a žáci Základní školy Schulzova, kteří budou účastníky průběhem celé akce také provázet. Na naučné stezce se návštěvníci setkají se spoustou populárně naučných témat jako rybaření, turistika, myslivost, ptactvo, botanika, mineralogie, včelaři, lukostřelba, technika v lese, tvořivé dílny, kolo štěstí nebo přírodní lékárna. Organizátoři doporučují vzít si s sebou vlastní hrníček na čaj a dobrou náladu.

 • „Lesnický den“, sobota 19. května 2012, 9 – 11 hodin, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj

Akce konající se v areálu lesnické školy v Hejnicích je určená nejen nejmenším, ale i jejich rodičům. Na příchozí čeká procházka jarní přírodou, řada príma soutěží, ukázka lesnické techniky a práce s motorovou pilou. Všechny děti obdrží malý dárek. Cesta je vhodná i pro maminky s kočárky. Událost organizují Lesy ČR, Lesní správa Frýdlant a Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě.

Stromem roku 2012 je TIS

Tak zvaný Strom roku vyhlašuje státní podnik Lesy ČR v rámci svých výchovných a vzdělávacích aktivit již řadu let. Jde vždy o jednu dřevinu, kterou v daném roce podnik přibližuje široké veřejnosti. Letos je Stromem roku TIS. V ČR je původním druhem tis červený (Taxus baccata), stálezelená jehličnatá dřevina z čeledi tisovitých. Tis je velice důležitý, neboť podporuje rozmanitosti našich lesů. Lesy ČR se dlouhodobě zaměřují na ochranu tisu – mimo jiné také tím, že tis v rámci obnovy lesních porostů na vhodných stanovištích průběžně vysazují.

Dříve u nás tis rostl ve větším zastoupení než dnes. Celá rostlina, kromě plodového červeného míšku, je pro řadu živočichů i pro člověka prudce jedovatá. Za důvod významného úbytku tisu jsou považovány zejména mimořádné vlastnosti jeho dřeva. Nádherné, husté tisové dřevo se širokým červenohnědým jádrem a úzkou světlejší bělí je nejtvrdší a nejtěžší z našich domácích jehličnatých dřevin. Kdysi se mu říkalo „železné dřevo“, protože latě vyrobené z tisu prý vydrží déle než kovové tyče. Také nejstarší známý dřevěný předmět vyrobený rukou člověka – kopí, jehož stáří se odhaduje na 50 tisíc let – je z tisu. Kvůli své pružnosti bývalo tisové dřevo oblíbeno zejména na výrobu luků, kuší a dalších zbraní; v obdobích válek se dokonce stávalo nedostatkovým zbožím.

Tisy mají i svůj svátek, patří však mezi silně ohrožené druhy

Tis je jednou z mála našich domácích dřevin, které mají svůj svátek, respektive hned několik, v našem národním kalendáři. Je jím například 23. březen, kdy má svátek Ivona, dále 19. květen (Ivo), 7. červen (Iveta); jedná se o jména keltského původu, znamenající „tisový luk“ nebo také „válečník ozbrojený tisovým lukem“. Dnes je tis zvláště chráněným druhem v kategorii silně ohrožený. Vzhledem ke své vzácnosti, obtížnému pěstování a nízkému ekonomickému přínosu byl dlouhou dobu při hospodaření v lesích v podstatě opomíjen. Teprve v posledních zhruba 20 letech probíhají snahy o jeho postupný návrat do našich lesů, v nichž je využíván na podporu biologické a estetické rozmanitosti. Lesy ČR dnes této dřevině věnují významnou pozornost a zajišťují ochranu a návrat tisů do našich lesů.

Lesy ČR kladou důraz na lesní pedagogiku

Lesní pedagogika představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tak zvané zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování

V roce 2011, který byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem lesů, uspořádaly Lesy ČR celostátně téměř 770 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku a skoro 50 akcí k připomenutí si významu lesů pro planetu Zemi.  Celkem se pořádaných událostí zúčastnilo bezmála 80 tisíc lidí, dětí i dospělých, kterým lesní pedagogové věnovali více než 4 160 hodin. Jednalo se především o programy typu Dny s Lesy ČR, jež se těší rok od roku stále větší návštěvnosti. Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají rovněž vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy.

Akční plán pro lesní pedagogiku na léta 2012-2014

Zástupci Lesů ČR, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací podepsali v Brně 31. března, u příležitosti veletrhu SILVA REGINA dokument nazvaný „Akční plán k Jednotnému postupu pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů na období 2012-2014.“

Tato událost navázala na podpis podobného dokumentu z roku 2010, kterým lesní pedagogika v ČR získala jednotná pravidla. Lesní pedagogika umožňuje předávat zajímavé informace o lese a jeho významu široké veřejnosti srozumitelnou a jednoduchou formou, může se stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství. 

Lesy ČR se dlouhodobě podílejí na lesnické osvětě. Zaměřují se nejen na lesní pedagogiku, ale také organizují Dny s Lesy ČR nebo nejrůznější tematické besedy.

S růstem zájmu veřejnosti o lesní pedagogiku vzrůstá i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 215 vyškolených lesních pedagogů a je tak nejsilnějším poskytovatelem této formy vzdělávání.

K oslavám Dne Země se připojily i Lesy ČR

Již tradičně si i v České republice připomínáme 22. dubna Den Země, svátek naší pla¬nety, která jediná ze všech pla¬net sluneční soustavy umožňu¬je existenci života – lidí, živo¬čichů a rostlin. K tomuto svát¬ku se tradičně připojily také Lesy ČR.  V moderním pojetí by měl Den Země lidi upozornit na dopady ničení životního prostředí a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení.

Den Země slaví od roku 1971 také Organizace spojených národů. První Den Země byl však slaven v americkém San Francisku již v roce 1969. V roce 1990 se k Americe připojil zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.

U příležitosti Dne Země se například 20. dubna v Semilech, v Libereckém kraji, v lokalitě zvané Ostrov,  konal Den s Lesy ČR, letos s podtitulem Týden pro Zemi v Semilech. Na organizaci se podíleli pracovníci libereckého krajského ředitelství Lesů ČR, Lesní správy LČR Jablonec nad Nisou a odboru životního prostředí Městského úřadu v Semilech. Pro děti místních základních a mateřských škol byl připraven den plný lesnických her a soutěží. 22. dubna se Lesy ČR zastoupené pracovníky Lesní správy LČR Opava a Vítkov zapojily do akce nazvané Den Země města Opavy. 20. dubna v rámci akce Jarní probuzení parku ještě proběhl Den s Lesy ČR  ve městě Bruntál v Moravskoslezském kraji.

Lesy ČR se řídí standardy trvale udržitelného hospodaření

Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.

PEFC je největším světovým systémem certifikace trvale udržitelného hospodaření lesů. Celkem je tímto systémem po celém světě certifikováno na 227 milionů hektarů lesů. Tyto lesy obhospodařuje téměř půl milionu vlastníků lesů a více než šest a půl tisíce dřevozpracujících firem. Lesy ČR hospodaří na 1,3 milionech hektarů lesa a veškerá tato plocha je certifikována systémem PEFC. Certifikace PEFC je postavena na kontrole všech aspektů hospodaření třetí nezávislou stranou, což je potvrzeno akreditací Českého institutu pro akreditaci.

Víte, že…

 • … lesů u nás neustále přibývá? V posledních letech asi o 2 000 hektarů ročně.
 • … v roce 2010 se v českých lesích nasbíralo 24 700 tun hub v hodnotě 2,9 miliardy korun?
 • … hektar listnatého lesa vyfiltruje z ovzduší 30 – 70 tun jemného polétavého prachu za rok?
 • … státní podnik Lesy České republiky vysadil v roce 2011 přibližně 60 milionů nových stromečků? Kdyby se z nich vysázel pruh lesa o šířce 100 metrů, sahal by z Prahy až daleko za Paříž.

 V Hradci Králové 4. května 2012   

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.