Lesy ČR se staly signatářem Deklarace o spolupráci v oblasti Jizerských hor

Lesy ČR tento týden spolupodepsaly Deklaraci o spolupráci při realizaci řady obecně prospěšných služeb při správě tras Jizerské magistrály a cyklotras v oblasti Jizerských hor. Společně s Lesy ČR Deklaraci dále podepsaly Jizerská o.p.s., která se stará o tratě Jizerské magistrály, Správa CHKO Jizerské hory a Povodí Labe. K podpisu Deklarace byl přizván také Liberecký kraj, protože Jizerské hory se nacházejí na území kraje a Jizerská magistrála patří mezi hlavní lákadla turistického ruchu Libereckého kraje.

Všechny zúčastněné subjekty budou spolupracovat v oblastech ochrany přírody a krajiny Jizerských hor a to včetně správy vodních toků.

Lesy ČR podpis Deklarace vítají. Jde o potvrzení dlouholeté, velmi dobré spolupráce mezi Jizerskou o.p.s., správci lesa, správci vodních toků a ochranou přírody,“ podotýká ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář. „Spolupráce organizací, které podepsaly deklaraci, umožní, aby se dobře dostupné hory staly i přístupné pro milovníky běžeckého lyžování. Podpis deklarace současně bereme i jako závazek do budoucna, abychom vytvořili podmínky pro rekreační i sportovní vyžití návštěvníků v lesích, které spravujeme. Státní podnik Lesy ČR tím naplňuje veřejný zájem při správě lesů ve vlastnictví státu,“ doplnil Ludvík Řičář.

Jizerské hory patří mezi nejmenší hory v ČR, jsou velmi dobře dostupné z velké části Čech i polského a německého příhraničí a i vzhledem k svým přírodním krásám jsou hojně navštěvovány.

Deklarace má velmi stručně tento obsah:
 • popis zúčastněných stran a jejich činností
 • zájem vzájemně spolupracovat, informovat se a propagovat
 • zájem řešit případné spory smírčí cestou a dohodou.

V Hradci Králové, 28. ledna 2011

Kontakty:
 • LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
  Zbyněk Boublík 
  tiskový mluvčí
  tel.: +420 495 860 201
  mob.: +420 724 813 301,
  e-mail: boublik@lesycr.cz
 • JIZERSKÁ , o.p.s.
  Milena Jelínková
  ředitelka Jizerské, o.p.s.
  kontakty: 775 68 22 99,
  jelinkova@jizerskaops.cz
 • Liberecký kraj
  Mgr. Jiří Langer
  tiskový mluvčí Libereckého kraje
  kontakty: 739 541 588 , 485 226 302
  e-mail: jiri.langer@kraj-lbc.cz
 • Povodí Labe, s.p.
  Ing. Jaroslav Jaroušek
  ředitel závodu Jablonec nad Nisou
  tel. 483366311
 • Správa CHKO Jizerské hory
  Ing. Jiří Hušek
  vedoucí Správy CHKO Jizerské hory
  tel. 482 428 999
Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o více než čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR)
 • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.