Lesy ČR se v říjnu prezentují na světové výstavě EXPO 2015

Na všeobecné světové výstavě EXPO 2015 se bude od 1. do 15. října v italském Miláně prezentovat také podnik Lesy České republiky. Jeho expozice bude k vidění v českém pavilonu.

Svou expozicí podnik představí historický vývoj lesnictví i současné dění ve státních lesích. Vše propojí les jako trvalá a důležitá součást lidského života. A také dřevo coby jedinečný materiál s mnoha specifickými vlastnostmi, největší tuzemský obnovitelný zdroj. Jako příklad poslouží model dřevostavby s propracovanými detaily.

Lesní hospodaření spojené s rozvojem turistiky ukážeme v Miláně na příkladu Singltreku pod Smrkem v Libereckém kraji,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy ČR. Tento projekt ocenila v roce 2011 mezinárodní organizace IMBA, která rozvíjí terénní cyklistiku po celé planetě. Singltrek pod Smrkem byl v roce 2011 jedinou evropskou sítí stezek v lesích, která v konkurenci sedmi známých severoamerických destinací získala dané ocenění.

Na EXPU se bude podnik prezentovat také prostřednictvím lesnické pedagogiky. „Jde o způsob živé komunikace lesníků s mládeží včetně ukázky tradiční ruční výroby dětských hraček ze dřeva. Tyto aktivity vyhledávají děti ze základních škol, učitelé i rodiče. Lesy ČR tak každoročně osloví více než sto tisíc školáků,“ dodal generální ředitel Szórád. Podnik představí návštěvníkům výstavy také 3D model dřevěné lávky na Veveří u Brna a Brněnské přehrady, která získala v roce 2011 cenu Dřevěná stavba roku. Součástí expozice budou interaktivní panely s naučně-zábavnými aplikacemi pro mládež, ale i nové filmy o Lesích ČR, které dosud nebyly odvysílány.

Lesy České republiky hospodaří a spravují část státních lesů v majetku České republiky na výměře větší než 1,2 miliony hektary. Jedná se o území srovnatelné s rozlohou italského regionu Trentino-Alto Adige nebo polovinou regionu Lombardia. Podnik je výjimečný tím, že hospodaří na 48 procentech výměry lesa v České republice, a to ve všech regionech. Lesní hospodářství je tak velmi rozmanité a souvisí s rozmanitostí přírodních podmínek daných významnou geografickou členitostí našeho území. Výjimečný v ČR je mimo jiné i neomezený vstup do lesů. Návštěvníci tedy mohou v lesích provozovat různé sportovní aktivity, ale také volně sbírat lesní plody a houby.

V Hradci Králové 31. srpna 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.