Lesy ČR sečetly většinu škod po sněhové kalamitě

Tající sníh postupně umožňuje lesníkům mapovat rozsah škod po nedávné kalamitě. S ohledem na různé množství sněhu se liší i množství a typ škod v jednotlivých regionech. Celkový odhad rozsahu poškození stromů u Lesů ČR dosahuje výše okolo 230 tisíc m3

Jako nejhorší se ukazuje situace v oblasti Beskyd. Extrémní sněžení (na Lysé hoře spadlo okolo jednoho metru sněhu, což je dvakrát více, než byl historický říjnový rekord) způsobilo největší škody na lesní správě Ostravice. Odhady jsou v rozsahu necelých 80 tisíc m 3 , což odpovídá 70 % obvyklého ročního objemu těžeb této organizační jednotky. Na ostatních organizačních jednotkách jsou odhady výrazně nižší.

Z hlediska územní plochy bylo minimálně 50 % škod na listnáčích, které nestihly shodit listí. Sníh někdy zcela rozlámal jejich koruny, například na Jablonecku jsou poškozeny i duby. Utrpěla i borovice. Smrk je na sníh více zvyklý, poškozen byl v místech s extrémními srážkami. Zejména v oblasti Beskyd a části Jeseníků sníh poškodil všechny dřeviny bez rozdílu. Škody jsou především v mladších porostech, kde docházelo k vrškovým zlomům. Část stromů zůstává ohnutá. Konečný rozsah škod v nejvyšších polohách hor bude znám až na jaře po sejití sněhu. Ve většině případů dojde k odstranění poškozených stromů v rámci výchovy lesa (zdravotní výběr), v menší míře bude nutná rekonstrukce porostů (kompletní obnova).

Přestože v nižších polohách sníh již roztál, je řada stromů nalomených a hrozí tedy riziko pádu jejich částí. Doporučujeme proto při návštěvě lesa sledovat i koruny a poškozené stromy obcházet.

V Hradci Králové 23. 10. 2009

Ing. Michal Kačena, MBA,
Tiskový mluvčí LČR
tel.: +420 724 699 446
e-mail: kacena@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Poznámky pro editory: ·
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva a za rok 2008 vytvořil čistý zisk 461 milionů korun při výnosech necelých jedenáct miliard korun.
  • Činnost podniku není financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů, případně prostřednictvím komerčních bankovních nástrojů a dotačních titulů EU.
  • Lesy ČR jsou držitelem mezinárodně uznávaného „Osvědčení o účasti v certifikaci lesů“ dle největšího světového certifikačního systému PEFC, které dokládá, že postupují v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření v lesích.