Lesy ČR si uvědomují dlouhotrvající problém romské nezaměstnanosti

O tématu dlouhodobé nezaměstnanosti Romů a případných možnostech, jak by mohl být při řešení tohoto problému nápomocen státní podnik Lesy ČR hovořili během krátké informační schůzky na ředitelství podniku v Hradci Králové správní ředitel Lesů ČR Jiří Červenka a předseda Demokratické unie Romů v EU Miroslav Holub.

Nezaměstnanost Romů je skutečně velký problém, rádi bychom alespoň částečně přispěli k posunu a zlepšení neutěšené situace. Naše možnosti jsou sice omezené, ale přemýšlíme o možnosti realizace menšího pilotního projektu v regionu Frýdecko Místecka a Ostravska, kde je situace aktuálně z celorepublikového pohledu jedna z nejpalčivějších,“ uvedl po setkání správní ředitel Lesů ČR Jiří Červenka.

Zodpovědného přístupu Lesů ČR si velmi vážíme. Pokud by se nám vzájemnou spoluprací a pilotním projektem podařilo udělat alespoň malý krok směrem ke zlepšení problému, považovali bychom to za velký úspěch,“ poznamenal předseda Demokratické unie Romů v EU Miroslav Holub.

Konkrétní podoba pilotního projektu i jeho případná realizace bude předmětem dalších dílčích jednání.

V Hradci Králové 24. dubna 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření