Lesy ČR si v našich lesích došlápnou i na zloděje jmelí

Lesy ČR v předvánočním období zajišťují zvýšenou intenzitu dozoru v lesích nejen kvůli potenciálnímu nebezpečí krádeží tak zvaných vánočních stromků, ale i jmelí, které jako poloparazit roste na větvích v korunách dospělých stromů. Lidé, kteří se pokoušejí jmelí nelegálně z lesů získat, nejenom, že způsobují velké škody, navíc často riskují doslova holý život. Trhání jmelí coby symbolu Vánoc je přitom zákonem o lesích zakázané, povolit ho může pouze majitel nebo správce lesa.

Ke jmelí rostoucímu ve vrcholových partiích stromů není lehké se dostat. Někteří do obrovských výšek šplhají bez pořádného vybavení i znalostí a riskují tak své zdraví a životy. O tom, o jak nebezpečnou činnost se jedná, svědčí i jeden z pomníčků nedaleko Chrudimi. Před čtyřmi lety tam při nelegálním česání jmelí spadl ze stromu ze zhruba dvacetimetrové výšky mladý muž, který svým zraněním na místě podlehl.

Někteří nenechavci používají k výstupu do korun stupačky s kovovými hroty, které zdravé stromy nenávratně poškozují – narušují kůru a tím stromům způsobují rány. Stromy jsou potom náchylnější k nákazám dřevokaznými houbami, což může postupně vést až k odumírání stromů.

Někteří se v těch nejhorších případech neštítí použít ještě drsnější metody: kvůli několika málo kusům jmelí neváhají samotný strom pokácet.

Tomu, kdo bude při krádeži jmelí přistižen, hrozí ve správním řízení trest pokuty až do výše 5 tisíc korun.  Daleko větší je ale riziko pádu a závažného zranění či dokonce v nejhorším případě ztráty života, které za těch několik větviček jmelí jistě nestojí.

V Hradci Králové, 13. prosince 2010   

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o téměř 20 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o čtvrtinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.