Lesy ČR: silná vichřice poničila lesní porosty v okolí města Krnova

Lesníci sumarizují rozsah vichřicí způsobených škod

Vyhlášen zákaz vstupu do kalamitou zasažených lesů

Oblastí kolem města Krnova na Bruntálsku v Moravskoslezském kraji se v úterý večer přehnala velmi silná vichřice, která za sebou zanechala spoušť v podobě velkého množství popadaných stromů. Škody jsou i v lesních porostech spravovaných státním podnikem Lesy ČR. „Podle našich prvotních odhadů může být kalamitní plocha velká až 18 hektarů a objem poškozeného dřeva může dosáhnout až 6000 m³. Popadané stromy se nacházejí v námi spravovaných lesních revírech Hošťálkovy a Cvilín. Rozsah škod bude postupně dále upřesňován,“ informuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR. Vichřice poškodila také lesní porosty ve správě města Krnov.

Naše místní organizační jednotky úzce spolupracují s Městským úřadem v Krnově. Po naší vzájemné komunikaci město vyhlásilo zákaz vstupu veřejnosti do kalamitou postižených lesů. Toto rozhodnutí vítáme, protože v případě pohybu osob v zasažených oblastech by mohlo dojít k vážnému úrazu. Bezodkladně přistoupíme k likvidaci následků. Budeme se snažit, abychom poškozené dříví zpracovali nejpozději do 3 měsíců,“ doplňuje Michal Gaube.

V Hradci Králové 19. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření