Lesy ČR sledují nové trendy v měření objemu ležícího dříví v hráních

Lesy ČR průběžně sledují a vyhledávají nové technologie sloužící ke kontrole objemu a pohybu dřevní hmoty přímo v lesích. V této souvislosti se dnes na ředitelství státního podniku v Hradci Králové uskutečnila prezentace dánské firmy Dralle A/S, která představila zařízení na elektronické měření objemu dřevní suroviny přímo v lese.

Kromě zástupců Lesů ČR se dnešní prezentace zúčastnili také dodavatelé lesnických prací, kteří uspěli v tendru na lesnické činnosti na rok 2011. Se zájmem na prezentaci přijeli i lesní správci soukromých a obecních majetků s výměrou lesa nad 4 000 hektarů. Přizváni byli představitelé Ministerstva zemědělství a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Prezentovaný systém byl vyvinut zejména pro měření objemu dříví loženého v hráních z harvestorových těžeb, případně pro měření dříví na manipulačních skladech.

Mobilní systém sScaleTM pracuje na principu zpracování obrazu dvojicí digitálních kamer, které snímají hráň kulatiny nebo vlákniny přímo ze střechy terénního vozidla vybaveného počítačem. Při projíždění takto vybaveným terénním vozidlem po lesní cestě kolem hrání dříví je možné během několika minut stanovit objem vytěženého dříví přímo v lese.

Dánští experti účastníky prezentace informovali o využití tohoto systému v kontrolním procesu v okolních zemích, zejména v Německu. Zájemci se navíc mohli se systémem podrobně seznámit přímo v terénu v lesních porostech nedaleko Hradce Králové.

Lesy ČR pozorně sledují veškeré prakticky realizovatelné způsoby stanovení objemu ležícího dříví s cílem jejich využití v kontrolním systému LČR. Vítáme, že zájem o tuto metodu projevili nejen smluvní partneři Lesů ČR, tak i správci větších nestátních majetků,“ uvádí na vysvětlenou výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

V Hradci Králové, 19. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.