Lesy ČR spustily novou podobu svých webových stránek

Nový web Lesů ČR www.lesycr.cz je uživatelský přívětivější a informačně nabitější

Státní podnik Lesy České republiky (dále Lesy ČR) spustil novou webovou prezentaci. Současné řešení www stránek Lesů ČR více vychází z obecné lesnické a myslivecké tradice.

Spuštění nového webu Lesů ČR je završením první etapy projektu nové internetové prezentace Lesů ČR, který vznikl z potřeby široce funkčního a reprezentativního informačního a obchodního portálu firmy tak, jak je zvykem u velkých korporací komoditního zaměření, přičemž web reflektuje skutečnost, že Lesy ČR toto zaměření přesahují svou péčí o mimoprodukční, celospolečensky požadované funkce lesa,“ říká Ing. Jaroslav Karas, vedoucí oddělení marketingu Lesů ČR. Dalším důvodem podle něj byla naléhavá potřeba uživatelsky přívětivého redakčního systému, který bude umožňovat komplexní a přitom jednoduchou správu prezentačních dat rozsáhlým spektrem redaktorů.

Lesy ČR počítají s rozvojem nové internetové prezentace. V následujících měsících bude řešen rozvoj webů jednotlivých organizačních jednotek, a to tak, aby prezentační data při své pestrosti zachovala obraz podnikového webu jako komplexního, nedílného celku. Některé připravované nové stránky a aplikace: rozšíření prezentace naučných stezek, aktuality z infrastruktury, Program 2000, ubytovací kapacity, lovecké stránky (aplikace pro komerční lov) a jiné specifické sekce. Už brzy najdou návštěvníci na webových stránkách Lesů ČR sekci se zajímavými tipy na výlety do přírody a na kole.

Zajímavé sekce a plánované novinky:

Jak se do lesa nevolá

Nová rubrika. Fotografie a multimédia upozorňující na negativní civilizační jevy působící na les a jeho obyvatele.

Komerční lov

Sekce pro nabídku komerčního lovu v oborách a bažantnicích a vybraných režijních honitbách Lesů ČR. Součástí bude možnost objednávky konkrétního nabízeného lovu, lovecké charakteristiky honitby, prezentace trofejí, ceníky, nabídka ubytovacích kapacit, rekreační možnosti mimo lov apod.

V Hradci Králové 15. listopadu 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217