Lesy ČR staví v Hořicích v Podkrkonoší dřevostavbu pro lesní správu

Na konci příštího roku by se měla lesní správa v Hořicích v Pokrkonoší stěhovat do nové dřevostavby. Výkopové práce začaly 23. listopadu. Státní podnik Lesy ČR počítá s dvacetimilionovou investicí.

Lesní správa dnes sídlí v hořickém zámku. Vysoké náklady na údržby a opravu objektu, který je navíc pro zajištění činnosti lesní správy příliš velký, přiměly Lesy ČR k rozhodnutí stávající historický objekt prodat a postavit dřevostavbu. Na konci listopadu se tak pozemek na konci Gothardské ulice vzdálené přibližně kilometr od centra Hořic a tamějšího náměstí Jiřího z Poděbrad proměnil ve staveniště. „Parcela je situována na východním okraji města a leží na jižních svazích nedaleko vrchu Gothard,“ popisuje budoucí adresu lesní správy hořický lesní správce Jiří Dunda. Pokud vše půjde podle plánu, měli by se hořičtí státní lesníci stěhovat do nového na konci příštího roku.

V posledním roce nejde o jedinou dřevostavbu, kterou podnik staví pro správce státních lesů. Letos v září slavnostně otevřeli v Dobré Vodě u Českých Budějovic novou dřevostavbu krajského ředitelství Lesů ČR. Stejnou konstrukci by měl mít i aktuálně projektovaný objekt ředitelství na Novém Hradci Králové. „Preferujeme dřevo jako stavební materiál Tím mimo jiné podporujeme jeho tuzemskou spotřebu,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád.

V Hradci Králové 9. prosince 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.