Lesy ČR: Stromem roku 2015 je olše

Olši, opadavý strom nebo keř schopný osídlovat různá místa, na nichž se jiným dřevinám nedaří, letos státní podnik Lesy ČR vyhlásil stromem roku. Podnik se tak snaží popularizovat lesní dřeviny, a to už sedmnáct let.

Olšina, Olší, Olšovec, Olšovice, Olšany, Olešnice, všechny tyto místní názvy souvisejí s dřevinou, která roste v Čechách, na Moravě a ve Slezsku už od pradávna. Mezi domácí druhy patří tři z celkem 42 známých druhů olší. Olše lepkavá dorůstá do výšky 25 – 30 metrů, olše šedá dorůstá maximálně do 20 metrů a keř olše zelené dosahuje zhruba třímetrové výšky.

Z lesnického hlediska mají olše produkční význam zejména díky své schopnosti růst na místech, jež jsou pro jiné dřeviny kvůli vysoké hladině spodní nebo povrchové vody značně nepříznivá. Olše rovněž významně obohacují půdu vzdušným dusíkem,“ uvedl Václav Lidický, výrobně-technický ředitel Lesů ČR.

Hospodářsky nejvýznamnější je u nás olše lepkavá. Vyskytuje se téměř všude – od lužních lesů v nížinách, přes silně zamokřené střední polohy až po horské oblasti. Nezastupitelnou roli hrají také na březích potoků a řek mimo les. Svými kořeny často zasahují přímo do vodního toku. Tím nejen zpevňují jeho koryto, ale zároveň účinně filtrují vodu a vytvářejí úkryt pro vodní organismy.

Olše velmi dobře snášejí znečištěné ovzduší, proto jsou často vysazovány v okolí průmyslových objektů. Najdeme je ale i v okrasných parcích. Ze dřeva olše se vyrábějí zejména dýhy a nábytek. Měkké olšové dřevo slouží také řezbářům, listy i mladou kůru využívají lidoví léčitelé.

Podrobné informace o stromu roku 2015 naleznete v přiloženém souboru.

V Hradci Králové, 5. února 2015

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření