Lesy ČR svolaly mimořádnou tiskovou konferenci

V úterý 16. října se na ředitelství státního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové uskutečnila mimořádná tisková konference. Konala se v souvislosti s pověřením Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. a prezentací hlavních prioritních kroků v lesnickém sektoru pro nejbližší období.

Mezi ně patří zejména dokončení výběrových řízení pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010, uzavření smluv a jejich účinnost od 1.1.2008, zajištění pravidelného toku dříví ke zpracovatelským kapacitám do konce roku 2007 a dále od 1.1.2008, dokončení zpracování kalamity a postupné odstraňování jejích následků v jednotlivých regionech, atd.

Vzhledem k plánovanému rozšíření kompetencí byla také představena připravovaná spolupráce s jednotlivými kraji. V neposlední řadě Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. vyzdvihl mimoprodukční funkce lesa, do kterých státní podnik investuje každoročně nemalé finanční prostředky.

V Hradci Králové 16. října 2007

Šárka Kubelková
Vedoucí odboru tiskového, Public relations a tisková mluvčí
Lesy České republiky, s. p.