Lesy ČR testují Dralle, systém měření dříví

Dralle, automatizovaný systém měření dříví, zkouší od května v terénu podnik Lesy České republiky. Pronajatá aparatura, instalovaná na střeše terénního auta, měří objem složeného dříví.

„Po půlročním testování bude jasné, zda Dralle plně využijeme. Pokud se osvědčí, vypíšeme veřejnou zakázku na nákup zařízení,“ uvedl Tomáš Pospíšil, pověřený vedením podniku Lesy České republiky. Systém měří dříví na hráních, tedy hromadách, a kontroluje manipulaci s ním, a to i u smluvních partnerů. Přínosný je kvůli přesnosti měření a vysoké produktivitě. Ročně jedna aparatura dokáže změřit až 300 tisíc m3 dříví. Díky zveřejnění dat na serveru znají lesníci i obchodní partneři výsledek okamžitě. Jednoduchá je také obsluha a výhodou je mobilita, stačí osobní terénní automobil.

Dralle tvoří venkovní jednotka na střeše vozu se stereokamerami, přisvětlovacími diodami a GPS lokalizací. V automobilu je tablet s integrovanou navigací a operačním systémem s programem pro měření dříví, datovým on-line propojením se serverovým prostředím a archivací výsledků měření a fotodokumentací,“ popsal dánský systém Jiří Groda, pověřený vedením úseku lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Uživatelům slouží mobilní aplikace, v níž se sbírají data podle lokality s orientačním objemem a sortimentem dříví. Po změření se aktualizují a zůstanou na serveru.

Údaje z Dralle mohou sloužit také policii jako důkazní materiál pro vyčíslení objemu zcizeného dříví a tedy dokladování výše škod při krádežích dříví.

Více na serveru DRALLE

V Hradci Králové 15. června 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.