Lesy ČR u Jindřichova na Šumpersku dokončily zajímavou investiční akci nazvanou „Naučná trasa Josefová – sklářská osada a lesní železnice“

Lesy České republiky, s. p., úspěšně završily úsilí na obnovení zbytků bývalé sklářské osady Josefová v Nových Losinách u obce Jindřichov na Šumpersku v Olomouckém kraji. Osadu jako sklárnu založil v roce 1732 tehdejší majitel panství Kolštejn Josef Jan Adam z Lichtenštejna. Činnost sklárny byla po 58 letech ukončena, nicméně život v osadě pokračoval ještě dalších 170 let. V zájmu připomenutí si významných historických okamžiků dané lokality proto Lesy ČR za více než 1,2 milionu korun vybudovaly cca 650 metrů dlouhou Naučnou trasu Josefová. Ta obsahuje celkem 5 informačních tabulí se zajímavostmi o obecných dějinách osady, historii sklářství, obyvatelích, historii lesní železnice a proměnách lidského sídla a krajiny. Realizace záměru probíhala v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

Lesy ČR v průběhu trvání projektu provedly opravné stavební práce vedoucí k zachování zbytků několika významných objektů: kamenného obloukového mostu, zboru bývalé školy, mramorového kříže a zděných božích muk. Navíc se Lesům ČR podařilo obnovit původní most s úzkokolejnou pozemní lanovkou (lesní železnicí) v minulosti sloužící k dopravě dlouhého dřeva z míst těžby na pilu ke zpracování a k papírně pro výrobu celulózy a dřevoviny. Na části komunikace v bývalé osadě mohou návštěvníci shlédnout ukázku štětování.

Výstavbou naučné trasy Lesy ČR vyjadřují úctu všem dávným obyvatelům, kteří kdysi v lokalitě žili. Jejich život zde nebyl jen každodenním zápasem o existenci, ale i důkazem lidské houževnatosti, píle a respektu k přírodě. I přesto, že je dnes Josefová místem zapomenutého času a lesního ticha, dokázalo oslovit a inspirovat: spisovatel Vladimír Körner umístil do časoprostoru vymezeném městečkem Branná (Kolštejn) a vrcholem Vozkou, jehož součástí je toto místo, fiktivní příběh své novely „Zánik samoty Berhof“, která byla poprvé vydána v roce 1973. Texty informačních tabulí Lesy ČR vytvářely v úzké spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou v Šumperku.

Slavnostní otevření investiční akce „Naučná trasa JOSEFOVÁ – sklářská osada a lesní železnice“ se uskuteční již zítra, ve středu 8. října 2014, od 14 hodin. GPS místa akce: 50°8’54.620″N, 17°3’54.279″E. Pro účastníky je připraven krátký kulturní program.

Na místo konání v lokalitě Josefová u obce Jindřichov je zajištěna autobusová doprava: odjezd autobusu z obce Hanušovice je ve 13.15 hodin, z lokality Františkov ve 13.30 hodin. Předpokládaný odjezd autobusu zpět z Josefové je kolem 16. hodiny. Akce se koná za každého počasí.

Do bývalé osady Josefová se lidé dostanou po zeleně značené turistické cestě z železniční stanice v obci Branná. Cesta dlouhá cca 5 kilometrů vede přes osady Přední a Zadní Alojsov – má výškové převýšení 250 m. Z Josefové je možné pokračovat na vrcholy západního hřebene Jeseníků – Vozku, Keprník nebo Červenou horu.

V Hradci Králové, 7. října 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření