Lesy ČR ukončily tender na vyhotovení lesních hospodářských plánů

Státní podnik Lesy ČR ukončil 10. října každoroční tendr na vyhotovení desetiny lesních hospodářských plánů, podle kterých hospodaří. Celkový objem veřejné zakázky dosáhl výše 50 mil. Kč. Tendr byl realizován v plném souladu se zákonem č.137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách a dotýkal se 12 lesních hospodářských celků s výměrou lesa
127 tis. ha. Těchto celků mají Lesy ČR 134.

Každý hospodářský celek disponuje samostatným plánem, který po uplynutí desetileté platnosti podléhá obnově. Nové plány z letošního tenderu vstoupí v platnost dnem 1. 1. 2008. Jejich průměrná cena vztažená k jednomu hektaru lesa činí 394 Kč. Zhotovením plánů zaměstnají Lesy ČR 10 specializovaných firem, ze kterých každá povinně vlastní licenci pro vyhotovení lesních hospodářských plánů a osnov. Bude-li zachována dosavadní dotační politika krajů, pokryjí Lesy ČR cca ¾ nákladů spojených s tvorbou nových lesních hospodářských plánů státními příspěvky.

V Hradci Králové 15. října 2006

Bc. Tomáš Vyšohlíd
tiskový mluvčí

tel: 495 860 217