Lesy ČR upravují turistickou stezku na vrcholu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech

Zásluhou státního podniku Lesy České republiky budou mít turisté i návštěvníci Moravskoslezských Beskyd brzy pohodlnější přístup na dominantu zdejších hor – vrchol Lysé hory. Lesy ČR totiž právě v těchto dnech zahájily biotechnickou úpravu konečného úseku turistické stezky, která na vrchol Lysé hory vede.

Úprava spočívá ve zpevnění trasy původní technologií svisle kladených kamenů, tak zvanou technikou štětování. Poté budeme muset provést ještě stabilizaci erozí silně poškozeného svahu v bezprostředním okolí stezky. Nakonec v místě vysadíme stanovištně původní dřeviny. Věříme, že veřejnost námi prováděná zlepšení přivítá. Nové dřeviny současně přispějí k posílení biologické rozmanitosti tohoto území,“ poznamenává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Frýdek-Místek Jiří Silvestr.

Příprava i vlastní realizace projektu v této turisticky velmi exponované lokalitě je výsledkem úzké spolupráce Lesů ČR se Správou CHKO Beskydy. Místo upravované stezky se nachází v 1. zóně CHKO a v ochranných pásmech PR Lysá hora a PR Malenovický kotel. Celý projekt s názvem „Obnova horského ekosystému a stabilizace trasy Malchor-Lysá hora“ za více než 3 miliony korun je kromě Lesů ČR spolufinancován také EU v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblasti podpory 6.2 – Podpora biodiverzity.

 

V Hradci Králové 6. června 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření